Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta 2016

Il-Festa ta’ San Pawl din is-sena hija l-ewwel festa fis-sena li fiha l-pajjiż qed ifakkar b’għożża l-450 anniversarju mill-fondazzjoni tal-Kapitali. Kif issa jaf kulħadd, din is-sena l-festa sejra tiġi ċċelebrata nhar it-30 ta’ Jannar minħabba li nhar l-10 ta’ Frar ser jaħbat Ras ir-Randan. Għalkemm bi programm ftit aktar ristrett mis-soltu, ninsabu b’qalbna qawwija li għal sena oħra l-Pawlini ser jiftħu din is-sena b’entużjażmu u brijju li l-Maltin, l-Għawdxin u anki l-barranin ikunu qed jistennew.

Il-Kumitat tal-Għaqda tal-Pawlini, flimkien mal-membri f’fergħat u kummissjonijiet u l-membri attivi, ħadmu għal xhur sħaħ sabiex din l-okkażjoni tkun ta’ ġieh għall-Pawlini, għall-Beltin u anki għall-Malta – hekk kif dejjem għamlu missirijietna. Bir-responsabbiltà li ġġib magħha festa nazzjonali, il-Pawlini dejjem iqumu għall-okkażjoni sabiex tkun imfakkra din il-ġrajja tant għażiża ta’ meta l-akbar appostlu ta’ Kristu, sab ruħu, b’intervent qaddis, fuq ix-xtajtiet tagħna. L-istess xtajtiet fejn tant Maltin iqattgħu l-ħin liberu tagħhom.

Huwa għalhekk li din il-Festa, nhar it-30 ta’ Jannar, ser tkun okkażjoni oħra fejn il-Maltin jinġabru bi ħġarhom sabiex jiċċelebraw u jingħaqdu quddiem din il-memorja għażiża għalina. L-Għaqda tal-Pawlini għal darb’oħra ippubblikat programm ta’ attivitajiet li tistgħu ssibu fuq din l-istess sit elettroniku.

Inħeġġukom sabiex tkunu magħna u tgawdu din il-festa tagħna u tagħkom!

Carwash – May 2015

Car Wash organizzata mill-Fergħa Żgħażagħ Pawlini nhar is-Sibt 9 ta’ Mejju 2015 mit-8:00a.m sas-2:00p.m quddiem il-maħzen tal-armar fi Triq iLvant b’risq il-festa ta’ San Pawl. Prezz €6. Narawkom

carwashposter

Notte di San Lorenzo 2015

Nhar il-Ħadd 9 t’Awissu, l-Għaqda tal-Pawlini żammet l-appuntament tant mistenni tal-BBQ Buffet lejliet l-festa ta’ San Lawrenz.

Ħafna nies inkluż dawk mhux parruċċani u mhux Beltin, akkwistaw il-biljetti u ġew magħna għal din is-serata mill-isbaħ fuq is-Sur ta’ Santa Barbara.

Il-poster sar minn idejn Stephen Baldacchino. Ritratti tal-attività jinstabu hawn.

Poster

Valletta Classic Car Show – First Edition

The very first edition of the Valletta Classic Car Show organised by Għaqda tal-Pawlini and the American Auto Club Malta.

The event was held on the 6th of September 2015, along Merchants Street and attracted a large amount of people. Ages varied; with children, adults and elderly getting excited for their dream cars. Funds raised out of this event were pooled for Festa preparations this January.

Pictures from the event can be seen here.

Valletta Classic Car Show