Imsejħin nixbhu lil Pawlu

San Pawl kien il-bniedem li għaraf lil Kristu f’ħajtu, biddillu ħajtu u, sakemm miet, kellu biss skop wieħed: li jxandru ma’ kulħadd. Iktar

Aġġornament 
Aġġornament