MAGNUS | San Pawl – Tifkira għal Qalbna – Sejħa għall-parteċipazzjoni

MAGNUS

L-Akkademja Kulturali Pawlina qed tagħmel sejħa għal xogħlijiet ta’ arti viżiva kontemporanja sabiex jagħmlu parti minn esibizzjoni tal-arti li ser tittella’ fid-Dar tal-Għaqda tal-Pawlini ġewwa l-Belt Valletta. Il-parteċipazzjoni hija b’xejn.

TEMA

Fl-okkażjoni tal-1950 sena anniversarju mill-martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl, l-Akkademja Kulturali Pawlina qed torganizza esibizzjoni ta’ arti bit-tema Pawlina bit-titlu ‘MAGNUS | San Pawl – Tifkira għal Qalbna’

Ix-xogħlijiet li jiġu kkunsidrati jistgħu jinkludu tpinġija, stampar, pittura, fotografija, arti diġitali, video, mixed media fi kwadru li jista’ jiddendel.

SEJĦA

Qed issir sejħa għal artisti ta’ kull età, nazzjonalità, sess u provenjenza sabiex jippreżentaw xogħlijiet relatati mat-tema Pawlina.

Kull applikant mitlub jimla l-applikazzjoni li tinsab mehmuża u jibgħatha f’email lil info@www.sanpawl.com. Inkluż mal-applikazzjoni, ikun hemm bżonn:

 1. Ritratt ta’ kwalità tajba tal-artist,
 2. Paragrafu qasir b’bijografija dwar l-artist,
 3. Kumment dwar it-tema tax-xogħol preżentat,
 4. Ritratt ta’ kwalità għolja tax-xogħol li ser ikun ippreżentat;
 5. Informazzjoni teknika dwar ix-xogħol li tkun tinkludi qisien, medium u data ta’ kreazzjoni.
 6. Informazzjoni li tispjega jekk ix-xogħol huwiex uniku jew edizzjoni limitata.

Kull artist jista’ jippreżenta mhux aktar minn żewġ xogħlijiet.

Kemm-il darba x-xogħol jinbiegħ, dan irid jibqa’ esibit fid-Dar tal-Għaqda tal-Pawlini sa tmiem l-esibizzjoni, kif indikat.

Fi tmiem l-esibizzjoni, kull artist jerfa’ responsabbiltà li jiġbor ix-xogħol tiegħu anki jekk dan ikun inbiegħ. Jekk jiġi x-xerrej, dan irid jippreżenta nota bil-miktub mingħand l-artist.

L-artist li jieħu sehem f’din l-esibizzjoni jiddikjara li mhux ser iżomm lill-Għaqda tal-Pawlini jew lill-Akkademja Kulturali Pawlina u/jew persuni involuti, responsabbli għal xi ħsara li tista’ tiġri lix-xogħol.

PROĊESS TAL-GĦAŻLA

F’każ li tirċievi ħafna applikazzjonijiet, l-Akkademja Kulturali Pawlina ikollha tniedi proċess ta’ għażla sabiex takkomoda l-ispazju fid-Dar tal-Għaqda tal-Pawlini.

Il-parteċipanti finalisti jiġu magħżula minn bord maħtur apposta mill-Akkademja Kulturali Pawlina skond dak li jkun mibgħut fl-applikazzjoni;

Dan il-bord ikun magħmul minn nies kompetenti mis-settur tal-arti u l-kultura;

 • L-applikazzjonijiet iridu jaslu b’email fuq info@www.sanpawl.com sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa, 2 ta’ Ġunju 2017.
 • Is-selezzjoni finali tkun magħrufa sa nhar il-Ġimgħa, 9 ta’ Ġunju 2017.
 • Ix-xogħlijiet magħżula jridu jaslu fid-Dar tal-Għaqda tal-Pawlini nhar il-Ħamis 22 ta’ Ġunju 2017.
 • L-esibizzjoni ddum miftuħa għall-pubbliku sal-Ġimgħa, 30 ta’ Ġunju 2017.
 • Ix-xogħlijiet iridu jinġabru mid-Dar tal-Għaqda tal-Pawlini nhar is-Sibt, l-1 ta’ Lulju 2017 bejn 9am u 12pm.

BEJGĦ

Ix-xogħlijiet li jiġu esibiti, jkunu jistgħu jinbiegħu bil-prezz indikat mill-artist rispettiv. 30% tal-prezz imur donazzjoni għall-Akkademja Kulturali Pawlina biex twettaq iktar ħidma fil-qasam kulturali.

PUNTI OĦRA

 • Il-kurazija tal-esibizzjoni ser tkun f’idejn l-Akkademja Kulturali Pawlina.
 • L-Akkademja Kulturali Pawlina u l-bord maħtur minnha jżomm kull dritt li jirrifjuta kull xogħol preżentat li ma jkunx jaqbel ma dak indikat fl-applikazzjoni
 • L-ebda materjal personali dwar l-artisti ma jista’ jitqassam waqt din l-esibizzjoni.
 • L-artisti jaċċettaw li l-Akkademja Kulturali Pawlina, issemmi, tiddokumenta u tirreklama l-esibizzjoni anki permezz ta’ referenzi lejn ix-xogħol preżentat.
 • Kull artist jiddikjara li qara u fehem dawn ir-regolamenti

Il-kultura tal-komunità – Akkademja Kulturali Pawlina

Waslet il-festa u tajjeb niftakru li l-parroċċa hi magħmula minn elementi li jsaħħuna u jgħaqduna bħal f’familja. Fost dawn insibu elementi tradizzjonali, reliġjużi, artistiċi u kulturali. Elementi li jagħtuna identità.
Elementi li filwaqt li jibnu fuq il-bażi tal-memorja collettiva u l-passat riċenti, jiftħu l-bieb għall-futur, ideat ġodda u djalogu frisk.
Hawn irridi nirrealizzaw li għandna opportunità. Għandna teżor. It-teżor mhux biss f’elementi tanġibbli iżda wisq aktar f’dak kreattiv u kulturali.
Ejjet nitħeġġu biex filwaqt li nkomplu nrawwmu l-valuri Pawlini fil-komunità tagħna, ngħarfu ma nibżgħux mill-isfida taż-żmien, appuntu bħal Pawlu.
Ejjew ma nibżgħux mid-djalogu u miċ-ċans li nixħtu dawl fuq dan it-teżor fil-komunità tagħna.
Il-martirju ta’ Pawlu kien il-qofol ta’ ħidmietu. Ejjew insibu l-qofol tagħna f’aktar ħidma kreattiva li tinċentiva l-kultura tal-komunità Beltija u Pawlina.

Pawlu Mizzi jindirizza lill-udjenza preżenti fil-Kolleġġjata

Iċ-Chairman tal-Akkademja Kulturali Pawlina, is-Sur Pawlu Mizzi waqt l-indirizz tiegħu lill-komunità miġbura fil-Kolleġġjata nhar it-28 ta’ Jannar 2017. Għal aktar informazzjoni dwar l-Akkademja Kulturali Pawlina, idħol hawn.