Waslet il-festa u tajjeb niftakru li l-parroċċa hi magħmula minn elementi li jsaħħuna u jgħaqduna bħal f’familja. Fost dawn insibu elementi tradizzjonali, reliġjużi, artistiċi u kulturali. Elementi li jagħtuna identità.
Elementi li filwaqt li jibnu fuq il-bażi tal-memorja collettiva u l-passat riċenti, jiftħu l-bieb għall-futur, ideat ġodda u djalogu frisk.
Hawn irridi nirrealizzaw li għandna opportunità. Għandna teżor. It-teżor mhux biss f’elementi tanġibbli iżda wisq aktar f’dak kreattiv u kulturali.
Ejjet nitħeġġu biex filwaqt li nkomplu nrawwmu l-valuri Pawlini fil-komunità tagħna, ngħarfu ma nibżgħux mill-isfida taż-żmien, appuntu bħal Pawlu.
Ejjew ma nibżgħux mid-djalogu u miċ-ċans li nixħtu dawl fuq dan it-teżor fil-komunità tagħna.
Il-martirju ta’ Pawlu kien il-qofol ta’ ħidmietu. Ejjew insibu l-qofol tagħna f’aktar ħidma kreattiva li tinċentiva l-kultura tal-komunità Beltija u Pawlina.

Pawlu Mizzi jindirizza lill-udjenza preżenti fil-Kolleġġjata

Iċ-Chairman tal-Akkademja Kulturali Pawlina, is-Sur Pawlu Mizzi waqt l-indirizz tiegħu lill-komunità miġbura fil-Kolleġġjata nhar it-28 ta’ Jannar 2017. Għal aktar informazzjoni dwar l-Akkademja Kulturali Pawlina, idħol hawn.