It-twaħħid tal-istorja mqanqla ta’ Pawlu u dik tal-Gżejjer Maltin, bla dubju ta’ xejn tibqa’ waħda mill-isbaħ mumenti li qatt inkitbu.

Il-paralleliżmu tal-kult u t-twemmin naqqax darba għal dejjem din in-nisġa’ t’avvenimenti f’bixra waħdanija, unika.

Dak li għadda minnu Pawlu meta kien fostna u dak li għexu l-Maltin, kemm waqt u kif ukoll wara li telaq Pawlu minn Malta, sawwar din l-istorja ta’ mħabba fi ġrajja waħda – Tiegħu u tagħna! Inkellmuh b’kunfidenza, għax għalina hu wieħed minna, li jkun magħna kuljum.

#ġrajjietekġrajjietna