Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Novembru 1970 fis-6.00p.m. fl-Anglo Maltese Club, Triq il-Merkanti, il-Belt Valletta saret l-ewwel laqgħa għal nies li kellhom għall-qalbhom il-festa ta’ San Pawl.

Il-Fundatur Pawlu Asciak qal li għandu l-approvazzjoni sħiħa mill-Kapitlu dwar it-twaqqif tal-Għaqda. F’din il-laqgħa ġie approvat l-istatut kif ukoll inħatar l-ewwel kumitat fejn Pawlu Asciak inħatar President.

Minn dakinhar għaddew 50 sena, 50 sena li fihom l-Għaqda tmexxiet minn 10 presidenti kif ukoll numru kbir ta’ persuni involuti fil-Kumitat Ċentrali, Fergħa Żgħażagħ Pawlini, Fergħa Nisa, Akkademja Kulturali Pawlina, Kummissjoni Armar, Kummissjoni Nar u oħrajn b’ammont kbir ta’ voluntiera kollha b’għan wieħed.

“Bl-iskop li l-festi, partikolarment ta’ barra ad unur tal-Kbir Appostlu Missierna San Pawl li jsiru fil-Belt Valletta, fil-Jum Nazzjonali tal-10 ta’ Frar, jieħdu xejra kif tixraq lil din il-Festa li tfakkarna, minn dejjem, fl-aqwa SEBĦ tal-Ġrajja Maltija, meta b’NAWFRAĠJU Provvidenzjali tal-Kbir Alla, il-Ġifen, li fuqu kien ibaħħar l-Appostlu tal-Ġnus fi triqtu lejn Ruma, ġie mitfugħ fuq il-Blat tal-Ġżejjer tagħna Maltin!!” – Minuti tal-ewwel laqgħa tal-Għaqda tal-Pawlini.

Dettall mill-Minuti tal-ewwel laqgħa li saret fis-6 ta’ Novembru 1970

Ċirkulari għall-ewwel laqgħa tal-Għaqda tal-Pawlini

 

Pawlu Axiak – Fundatur