Ir-ravjul tal-fjur kienet ikla ravjul li tinbiegħ minn ħanut imlaqqam bl-istess isem, ġewwa l-Arċipierku fil-Belt Valletta, lura sas-snin sebgħin. Ir-ravjul kien għal żmien twil, ikla popolari ma’ kull min kien jiġi sal-Belt kapitali.
L-Għaqda tal-Pawlini derilha li jkun xieraq terġa’ tqajjem din it-tradizzjoni waqt Notte Bianca.
Kunu magħna għal ikla ravjul bnin bil-parteċipazzjoni ta’ Mark Spiteri Lucas Band.

Iktar Informazzjoni fuq Facebook