Din l-attività, li se ssir fil-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta se tikkonsisti fi programm mużikali mill-Valletta Ensemble taħt it-tmexxija ta’ Mro Valhmor Montfort. Se jkun hemm qari ta’ letteratura oriġinali permezz ta’ kollaborazzjoni tal-Għaqda tal-Malti kif ukoll preżentazzjoni artistika minn Sandro Debono, il-Kuratur Prinċipali tal-Mużew tal-Arti (MUŻA) u diskors minn Patri Karm Debattista MSSP. Din l-attività se tkun ippreżentata minn Christian Micallef taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta.

Iktar Informazzjoni fuq Facebook