Kienet għadha kif għaddiet il-festa tal-2012 meta avviċinani s-Sur Etienne Montfort u ħajjarni nissieħeb fl-Għaqda tal-Pawlini. Kont aċċettajt minnufih. Il-festa minn dejjem kont inħobbha. L-għaxqa tiegħi ngawdi l-qofol tal-marċ tas-siegħa fost xita ta’ karti fin-niżla tal-mażżri u nitfa l-karti mill-gallarija tan-nanna waqt il-purċissjoni f’nhar il-festa meta kont iżgħar.

Matul is-snin involvejt ruħi b’mod aktar dirett fil-festa permezz tal-Fergħa Żgħażagħ Pawlini, l-ewwel bħala membru fil-kumitat u wara bħala President tal-istess Fergħa. Fejn qabel l-festa għalija kienet biss okkażżjoni ta’ tlett ijiem, issa saret proċess kontinwu matul is-sena kollha. Daqqa attività biex nigbru l-fondi, daqqa laqgħa tal-Kumitat, daqqa ħaga u daqqa oħra. Illum il-ġurnata, il-festa hija waħda mill-passatempi prinċipali tiegħi. Nifrekwenta l-maħżen tal-armar b’mod regolari matul is-sena u anke rnexxieli nagħmel ħbieb ġodda. Ħbieb li, għalkemm kollha b’karattru differenti, kollha jaħdmu għal-istess għan, dak li jaraw li festa għażiża tagħna tirnexxi u tkompli tikber.

Dan kollu isir b’mod volontarju iżda b’impenn u responsabbiltà li jiżdied aktar ma joqrob jum il-festa. Kieku ma kienx għall-kontibut li jagħtu u l-ħin li jiddedikaw ċertu membri, fosthom dawk żgħażagħ, matul is-sena biex isiru l-attivitajiet meħtieġa, żgur li ma nkunux nistgħu niċċelebraw festa kif jixraq lill-Appostlu Missierna San Pawl.

Il-festa t-tajba.

Glen waqt diskors nhar it-22 ta’ Jannar 2018 waqt riċeviment mogħti mill-Għaqda tal-Pawlini fid-Domus Pauli u preżentazzjoni tal-Premju San Pawl għas-sena 2017-18 mill-Fergħa Żgħażagħ Pawlini.

Glen Attard f’nhar il-festa!

Glen Attard waqt waħda mill-Carwash organizzata mill-Fergħa Żgħażagħ Pawlini