Dan li jidher f’din il-paġna huwa l-programm tal-festi ta’ barra li kienu saru fl-1960, is-sena ċentinarja li fiha tfakkru mitt sena oħra mill-miġja ta’ San Pawl f’Malta fis-sittin sena W.K.  L-aħħar festi ċentinarji allura kienu saru mitt sena qabel u cioe’ fl-1860, li skond tagħrif li jeżisti wkoll kienu festi kbar li fihom ipparteċipaw il-Maltin u l-Għawdxin kollha.  Ta’ min isemmi li l-festi ċentinarji li jmiss għandhom isiru fis-sena 2060 – 61 sena oħra.

Programm 1960