Din is-sena jaħbat l-1950 sena mill-martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl li seħħ fis-sena 67 f’Ruma. Dan hu anniversarju importanti kemm għall-Knisja fid-dinja u b’mod speċjali fl-Insinji Kolleġġjata Arċipretali u għall-Għaqda tal-Pawlini. Dan għaliex fil-Kolleġġjata tinsab parti mill-kolona li fuqha sar il-martirju ta’ San Pawl li hija relikwija meqjuma flimkien mad-driegħ.

Għalhekk l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mar-Reverendissimu Kapitlu tal-Kolleġġjata nħadem programm apposta biex jiġi ċċelebrat dan l-anniversarju b’mod speċjali fix-xahar ta’ Ġunju.

Fil-Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda tal-Pawlini li saret fis-6 ta’ Novembru 2017 ġiet inawgurat il-logo uffiċjali għal-festi speċjali sabiex jitfakkar il-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Dan il-logo sar minn Alan Xerri. Il-logo juri l-kolonna li tinsab fil-Kolleġġjata kif ukoll fuq in-naħa tax-xellug il-palma li tissimbolizza l-martirju. Insibu wkoll il-kliem A.D. 67-2017, 1950 Sena mill-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl, Patrun ta’ Malta u tal-Belt Kapitali, Valletta.