Nhar il-Ħadd 28 ta’ Ottubru 2018, inżammet il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Għaqda tal-Pawlini ġewwa d-Domus Pauli. Fost attendenza sabiħa, inħasset il-ħeġġa dejjem tikber lejn il-Festa, lejn dak il-jum tant għażiż tal-10 ta’ Frar.

Wara l-introduzzjoni tal-President, is-Sur Mario Cassar u l-qari tal-minuti mis-Segretarju Ġenerali s-Sur Douglas Mifsud, dan tal-aħħar qara rapport amministrattiv dettaljat fejn fih issemmew numru ta’ attivitajiet li organizzat l-Għaqda fl-aħħar xhur.
It-teżorier u viċi-president, is-Sur Mario Bonello ppreżenta r-rapport finanzjarju li ntlaqa’ tajjeb hekk kif ħareġ ċar li l-Għaqda tinsab f’sitwazzjoni finanzjarja tajba.
Ta’ min isemmi li waqt din il-laqgħa ġiet approvata mozzjoni mressqa mill-kumitat ċentrali li ppropona Emenda fl-Istatut tal-Għaqda (Artiklu 3.b.v) dwar il-mandat ta’ tmexxija tal-Kumitat biex dan jibda jkollu terminu ta’ sentejn minflok sena.
Ġie mħabbar ukoll li s-Sur Pawlu Scerri u s-Sur Dione Montfort aċċettaw il-kariga ta’ Prokuratur tal-Vara u Kolletur Ufficjali rispettivament.