Il-Ħadd li għadda, 27 ta’ Ottubru, l-Għaqda tal-Pawlini żammet il-Laqgħa Ġenerali ta’ Ottubru li għaliha kien hemm attendenza tajba ħafna, speċjalment minn membri nisa. Kienet laqgħa li fiha il-komunità Pawlina iltaqgħet għall-ewwel darba mal-Arċipriet il-ġdid Dun David John Cilia.

Kien proprju Dun David li fetaħ il-laqgħa permezz ta’ talba sabiex minn hemm kellna introduzzjoni mill-President is-Sur Mario Cassar. Segwa s-Segretarju tal-Għaqda, is-Sur Douglas Mifsud li qara l-minuti tal-aħħar laqgħa ġenerali. Is-Sur Mifsud qara rapport amministrattiv dettaljat fejn bħal dejjem issemmew numru ta’ attivitajiet li organizzaw il-fergħat u kummissjonijiet fi ħdan l-Għaqda fl-aħħar xhur.

It-teżorier is-Sur Mario Bonello aġġorna lil kulħadd dwar l-elementi finanzjarji, li għall sena oħra kellhom bilanċ pożittiv ħafna. Kien rapport dettaljat kif jixraq lil Għaqda tagħna u kif approvat mir-reviżuri.

Matul il-laqgħa sar intervent mill-Onorevoli Claudio Grech li kellimna dwar is-Save a Life Foundation u kif din il-Fondazzjoni tixtieq tkompli tikkollabora mal-Għaqda tal-Pawlini sabiex tkompli toffri esperjenzi pożittivi lil tfal u żgħażagħ li jaf jispiċċaw isibu l-iżvog tagħhom f’mezzi perikolużi.

Tressqet ukoll mozzjoni li fiha l-Kumitat kurrenti tal-Għaqda tal-Pawlini ippropona li jsiru żewġ addendi fl-istatut kif ukoll li togħola r-rata tal-isħubija minn €5 (nisa) u €7 (irġiel) għal rata fissa ta’ €10. L-addendi ġew approvati filwaqt li wara diskussjoni kostruttiva li nvolviet lil ħafna, il-Kumitat ġie mitlub li jerġa jirrevedi l-proposta dwar il-bidla fir-rati ta’ sħubija.

Wara li ġew diskussi u maqbula xi punti oħra li ġew imqajjma mill-membri preżenti, il-laqgħa ntemmet mill-President.

Ritratti ta’ Carl Farrugia