Nagħmlu Festa – L-induratura

L-Għaqda tal-Pawlini bis-sapport tal-Fondazzjoni Save a Life u l-Onorevoli Claudio Grech, illum negħdiet serje ta’ seminars immirati lejn żgħażagħ ta’ etajiet varji, dwar il-ħidma u s-snajja li huma meħtieġa biex tittella’ festa Maltija. Huma snajja li jiffurmaw il-mużajk li hija l-festa f’komunità b’saħħitha u li tħares ‘l quddiem. L-ewwel laqgħa llum inżammet fid-dar tal-Għaqda fi Triq l-Arċisqof u kienet immexxija mis-Sur Neville Farrugia, induratur. Is-Sur Farrugia spjega bir-reqqa x’jinvolvi l-proċess tal-induratura sakemm lejn it-tieni parti tas-sessjoni, stieden lill-parteċipanti sabiex imiddu idejhom u jippruvaw jinduraw xi labardi tal-festa bil-folji tal-aluminju. Milli rajna, il-parteċipanti ħadu pjaċir jiskopru d-dettall ta’ dak li jgawdu matul il-ġranet tal-festi.

L-attendenza kienet tajba iżda nħeġġu lil kulħadd sabiex iħajjru liż-żgħar, subien u bniet, sabiex jingħaqdu magħna fis-sessjonijiet li ġejjin. Esperjenza ġdida u unika. Ibbukkjaw fuq 79204432.

Ritratti ta’ Carl Farrugia