Il-Mazza Kapitulari tal-fidda, hija simbolu tal-awtorità tal-Kolleġġjata. Din tinġarr fil-purċissjonijiet jew titqiegħed fuq il-presbiterju tal-Knisja kolleġġjata. Il-Privileġġ tal-użu tal-Mazza kien ingħata lill-Kapitlu tal-Kolleġgjata ta’ San Pawl tal-Belt mill-Papa Piju VII fis-6 t’ April 1818. Hija xogħol tal-arġentier Ruman, Filippo Pacetti, xogħol fin fi stil neoklassiku li ħadimha fi tnax-il xahar u kkunsinjaha lill-Kapitlu fl-1820.

Il-Parti ta’ fuq tal-mazza hija mżejna b’erba’ xeni mill-ħajja ta’ San Pawl li huma: (1) San Pawl jipriedka lill-Maltin; (2) il-miraklu tal-lifgħa; (3) San Pawl ifejjaq lill-missier Publju; (4) San Pawl ifejjaq lill-morda tal-gżira. Fiha wkoll erba’ figuri femminili jirrapreżentaw il-virtuijiet, waqt li fil-parti ta’ fuqnett tiddomina statwa fina ta’ San Pawl b’idu mgħollija ’l fuq.

Il-mazza ġġib fuqha l-inizjali FP u l-marki ta’ fidda Rumana magħrufa bħala Argento dell’ Ombrellone u t-teknika hija a Martello b’partijiet a cera persa.