Aktar kmieni llum, is-Sindku tal-Belt Valletta s-Sur Alfred Zammit, żar lil membri tal-Kumitat Ċentrali tal-Għaqda tal-Pawlini. Filwaqt li awgura l-isbaħ xewqat lill-Għaqda tal-Pawlini, is-Sur Zammit saħaq fuq l-importanza tal-għaqda bejnietna u reġa’ tenna l-intenzjoni tiegħu ta’ ħidma b’risq il-Parroċċa Pawlina kif ukoll il-parroċċi kollha tal-Belt Kapitali.

Is-Sindku kompla billi tkellem fuq il-ħidma diretta tiegħu lejn il-Parroċċa speċjalment ir-restawr tal-faċċata tal-Knisja Kolleġġjata – ħolma u ħidma tiegħu stess li jixtieq jaraha mwettqa sal-aħħar ta’ dan id-dekasteru. Huwa stieden lill-kumitat tal-Għaqda tal-Pawlini u lill-Kapitlu tal-Kolleġġjata sabiex tiġi organizzata laqgħa fil-Kunsill Lokali fejn matulha jkun jista’ jiġi ppreżentat il-proġett ta’ riċerka mill-Perit. Semma wkoll l-impenn tiegħu sabiex jikkonvinċi Ministri u Segretarji Parlamentari biex jifhmu l-bżonnijiet kapitali kbar tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta.

Is-Sindku rrefera wkoll għal proġetti ta’ tisbiħ u titjib li qed isiru ħidma fuqhom fosthom dawk tal-parking sensors u parkeġġi kif ukoll l-uġigħ ta’ ras dwar l-aħħar episodji ta’ vandaliżmu li seħħew. Qasam ukoll magħna l-ħolma ta’ tisbiħ ta’ Strada Rjali u r-ringroad b’intelligent lighting. Zammit kompla billi insista li huwa lest jibqa’ jgħin lill-festi Beltin għax hekk huwa xieraq speċjalment quddiem ir-realtà li l-Belt kapitali tibqa’ tattira l-akbar maġġoranza ta’ turisti fil-Pajjiż. Għalhekk il-ħajja fil-Belt Valletta jixirqilha kull attenzjoni. Huwa qed jibqa’ jistinka sabiex jissaħħu l-festi Beltin u anki l-Ġimgħa l-Kbira u d-Duluri li huma tant għal qalbu.

Is-Sindku sellem ukoll lill-Arċipriet Dun David John Cilia u qasam magħna s-sodisfazzjon li din il-Parroċċa sabet ragħaj b’tant enerġija pożittiva u intelliġenza. Semma kif fil-pjan tiegħu għandu ħidma mal-Arċipriet u l-Kappillani tal-parroċċi Beltin b’risq ir-residenti.

Fl-aħħar, il-President tal-Għaqda tal-Pawlini, is-Sur Mario Cassar flimkien mas-Segretarju s-Sur Douglas Mifsud preżentaw kwadru tal-vara titulari lis-Sindku – hekk kif sar mal-Arċisqof u l-President ta’ Malta. Rigal li kien apprezzat ferm mis-Sur Zammit u li ser isib postu fil-kollezzjoni personali.

Din il-laqgħa kienet parti mill-programm fl-okkażjoni tal-50 Anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda tal-Pawlini. Ir-ritratti ġew ġentilment meħuda minn Carl Farrugia.