100 sena għas-Sinjura Tabone

Nhar l-20 ta’ Mejju 2008 is-Sinjura Paola Tabone, membru fl-Għaqda tal-Pawlini, għalqet l-età sabiħa ta’ mitt sena.  Għal din l-okazzjoni, l-Kumitat tal-Għaqda Iktar

Aġġornament 
Aġġornament

Esibizzjoni ta’ Arti Sagra

Għat-tieni sena konsekuttiva reġgħet itellgħet esebizzjoni mill Fergħa Żgħażagħ Pawlini għal jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa fl-uffiċju tal-Għaqda 195 Triq Sant Ursola, Valletta.  Xenarju Iktar

Aġġornament 
Aġġornament

Bqajna mmeraviljati

Kummenti li dehru fuq il-gazzetta 'Il-Ġens', jixhtu dawl fuq l-esperjenza li min żar il-festa kellu x-xorti jgawdi flimkien mal-Pawlini. Iktar

Aġġornament 
Aġġornament

Meta Ġie Jżurna Paul

Hija storja li ispirat hafna kittieba, artisti u professjonisti f’hafna oqsma tas-socjeta’ Maltija u rajna hafna opri artistici, drammi ecc… ispirati minn Iktar

Aġġornament 
Aġġornament