San Pawl u l-Festa l-Kbira

Il-Fondazzjoni Valletta 2018 ħabbret il-programm tal-Festa l-Kbira – attività unika fejn l-erba’ festi u ż-żewġ baned tal-Belt Valletta ser jingħaqdu għall-ewwel darba bħala parti mill-programm Kulturali ta’ Valletta 2018. L-Għaqda tal-Pawlini tinsab kburija li ser tkun parti ntegrali minn din il-ġrajja unika għall-poplu Belti u Malti u Iktar

Il-Festa skont Glen Attard, President tal-Fergħa Żgħażagħ Pawlini

Kienet għadha kif għaddiet il-festa tal-2012 meta avviċinani s-Sur Etienne Montfort u ħajjarni nissieħeb fl-Għaqda tal-Pawlini. Kont aċċettajt minnufih. Il-festa minn dejjem kont inħobbha. L-għaxqa tiegħi ngawdi l-qofol tal-marċ tas-siegħa fost xita ta’ karti fin-niżla tal-mażżri u nitfa l-karti mill-gallarija tan-nanna waqt il-purċissjoni f’nhar il-festa meta kont iżgħar. Matul is-snin involvejt ruħi b’mod aktar dirett fil-festa permezz tal-Fergħa Iktar

Programm Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl 2018

IS-SIBT, 13 TA’ JANNAR KONĊELEBRAZZJONI U ĦRUĠ TAL-VARA TA’ SAN PAWL MIN-NIĊĊA 5.30 pm Rużarju 6.00 pm Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Arċipriet, Kan. Pen. Dun Vinċenz Borg. Fi tmiem il-Quddiesa, tiġi esegwita l-Antifona Sancte Paule ta’ Mro. Dott. Paolo Nani. Wara l- konċelebrazzjoni solenni, isir il-ħruġ Iktar

MAGNUS | San Pawl – Tifkira għal Qalbna – Sejħa għall-parteċipazzjoni

L-Akkademja Kulturali Pawlina qed tagħmel sejħa għal xogħlijiet ta’ arti viżiva kontemporanja sabiex jagħmlu parti minn esibizzjoni tal-arti li ser tittella’ fid-Dar tal-Għaqda tal-Pawlini ġewwa l-Belt Valletta. Il-parteċipazzjoni hija b’xejn. TEMA Fl-okkażjoni tal-1950 sena anniversarju mill-martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl, l-Akkademja Kulturali Pawlina qed torganizza Iktar

Il-kultura tal-komunità – Akkademja Kulturali Pawlina

Waslet il-festa u tajjeb niftakru li l-parroċċa hi magħmula minn elementi li jsaħħuna u jgħaqduna bħal f'familja. Fost dawn insibu elementi tradizzjonali, reliġjużi, artistiċi u kulturali. Elementi li jagħtuna identità. Elementi li filwaqt li jibnu fuq il-bażi tal-memorja collettiva u l-passat riċenti, jiftħu l-bieb għall-futur, ideat ġodda u djalogu frisk. Hawn irridi nirrealizzaw li għandna opportunità. Għandna teżor. Iktar

Niżżel il-Programm tal-Festa 2016 minn hawn

Attivitajiet

Dinner Dance tal-Festa

21/01/17 – 21:00
Westin Dragonara, San Ġilajn

L-Għaqda tal-Pawlini se torganizza d-Dinner Dance Annwali tal-Festa. Din is-sena Iktar

Ritratti

#FestaSanPawl | #Pawlini2016 | #SanPawl2016

Issieħbu magħna għal-emails