Żjara mis-Sindku tal-Belt Valletta

Aktar kmieni llum, is-Sindku tal-Belt Valletta s-Sur Alfred Zammit, żar lil membri tal-Kumitat Ċentrali tal-Għaqda tal-Pawlini. Filwaqt li awgura l-isbaħ xewqat lill-Għaqda tal-Pawlini, is-Sur Zammit saħaq fuq l-importanza tal-għaqda bejnietna u reġa' tenna l-intenzjoni tiegħu ta' ħidma b'risq il-Parroċċa Pawlina kif ukoll il-parroċċi kollha tal-Belt Kapitali. Is-Sindku kompla billi tkellem fuq il-ħidma diretta tiegħu lejn il-Parroċċa speċjalment ir-restawr Iktar

San Barnaba

San Barnaba ma kienx wieħed mit-tnax li Ġesù sejjaħ biex ikunu appostli. Imma sa mill-bidu nett ġie msejjaħ appostlu minħabba l-ħidma kbira tiegħu għall-Knisja. Kien Lhudi, twieled f’Ċipru, trabba f’Ġerusalemm, u x’aktarx li studja fl-iskola ta’ Gamaljel, fl-istess żmien ma’ San Pawl. Kien wieħed minn Iktar

Il-Festa tal-1970 u t-twaqqif tal-Għaqda tal-Pawlini

Kitba tas-Sur Martin Gravina – Dip. Educ.(Adm. & Mangt.) “…li l-festi partikolarment ta’ barra, ad unur tal-Kbir Appostlu Missierna San Pawl li jsiru fil-Belt Valletta, fil-‘Jum Nazzjonali’ tal-10 ta’ Frar, jieħdu xejra kif tixraq lil din il-festa li tfakkarna, minn dejjem, fl-aqwa SEBĦ tal-Ġrajja Maltija, meta Iktar

L-Għaqda tal-Pawlini żżur l-Awtoritajiet Ċivili u Ekkleżjastiċi

Is-Sibt 11 ta’ Jannar 2020 – Bħala parti mill-ftuħ taċ-ċelebrazzjonijiet tal-50 sena mit-twaqqif tagħha, l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-Arċipriet Kan. David Cilia u l-Kummissjoni tal-50 sena għamlu żjara lill-President ta’ Malta Dr George Vella u lill-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna. Fil-Palazz ta’ Sant’Anton huma ltaqgħu Iktar

Programm tal-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta – 2020

IS-SIBT, 25 TA’ JANNAR FESTA TAL-KONVERŻJONI TA’ SAN PAWL KONĊELEBRAZZJONI U ĦRUĠ TAL-VARA TA’ SAN PAWL MIN-NIĊĊA 5.30 pm        Rużarju 6.00 pm        Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Arċipriet, Kan. Dun David Cilia. Jippriedka l-Kan. Dun Dillon Bugeja. Fi tmiem il-Quddiesa, tiġi esegwita l-Antifona Sanctæ Paule ta’ Mro. Iktar

Imniedi l-programm tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda tal-Pawlini

L-Għaqda tal-Pawlini tal-Belt Valletta din is-sena se tfakkar il-50 anniversarju mit-twaqqif tagħha li seħħ fl-1970 b’inizjattiva ta’ Belti Pawlin kbir u tenur ta’ fama internazzjonali Pawlu Asciak, li fil-fatt baqa’ jkun imfakkar bħala l-fundatur tal-Għaqda. L-ewwel laqgħa preliminari tal-Kumitat tal-Għaqda kienet saret f’Novembru tal-1970 wara Iktar

Niżżel il-Programm tal-Festa 2019 minn hawn

Attivitajiet

Ritratti

#ilfestatalmaltin | #Pawlini2019 | #vsp2019

Issieħbu magħna għal-emails