Laqgħa Ġenerali Annwali – Ottubru 2018

Nhar il-Ħadd 28 ta' Ottubru 2018, inżammet il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Għaqda tal-Pawlini ġewwa d-Domus Pauli. Fost attendenza sabiħa, inħasset il-ħeġġa dejjem tikber lejn il-Festa, lejn dak il-jum tant għażiż tal-10 ta' Frar. Wara l-introduzzjoni tal-President, is-Sur Mario Cassar u l-qari tal-minuti mis-Segretarju Ġenerali s-Sur Douglas Iktar

Is-sehem tal-Għaqda tal-Pawlini fin-Notte Bianca

Hekk kif nhar is-Sibt saret it-12-il edizzjoni tan-Notte Bianca fil-Belt Valletta, l-Għaqda tal-Pawlini ħadet sehem f'żewġ attivitajiet waħda 'Ejja kul Ravjul tal-Fjur' u 'Il-Festa Żgħar’. L-atmosfera fi Triq l-Arċisqof bejn Triq San Pawl u Triq Sant'Ursola kienet sabiħa ħafna bin-nies jisimgħu l-mużika live mill-band ta' Iktar

San Pawl u l-Festa l-Kbira

Il-Fondazzjoni Valletta 2018 ħabbret il-programm tal-Festa l-Kbira – attività unika fejn l-erba’ festi u ż-żewġ baned tal-Belt Valletta ser jingħaqdu għall-ewwel darba bħala parti mill-programm Kulturali ta’ Valletta 2018. L-Għaqda tal-Pawlini tinsab kburija li ser tkun parti ntegrali minn din il-ġrajja unika għall-poplu Belti u Malti u Iktar

Il-Festa skont Glen Attard, President tal-Fergħa Żgħażagħ Pawlini

Kienet għadha kif għaddiet il-festa tal-2012 meta avviċinani s-Sur Etienne Montfort u ħajjarni nissieħeb fl-Għaqda tal-Pawlini. Kont aċċettajt minnufih. Il-festa minn dejjem kont inħobbha. L-għaxqa tiegħi ngawdi l-qofol tal-marċ tas-siegħa fost xita ta’ karti fin-niżla tal-mażżri u nitfa l-karti mill-gallarija tan-nanna waqt il-purċissjoni f’nhar il-festa meta kont iżgħar. Matul is-snin involvejt ruħi b’mod aktar dirett fil-festa permezz tal-Fergħa Iktar

Programm Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl 2018

IS-SIBT, 13 TA’ JANNAR KONĊELEBRAZZJONI U ĦRUĠ TAL-VARA TA’ SAN PAWL MIN-NIĊĊA 5.30 pm Rużarju 6.00 pm Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Arċipriet, Kan. Pen. Dun Vinċenz Borg. Fi tmiem il-Quddiesa, tiġi esegwita l-Antifona Sancte Paule ta’ Mro. Dott. Paolo Nani. Wara l- konċelebrazzjoni solenni, isir il-ħruġ Iktar

Niżżel il-Programm tal-Festa 2016 minn hawn

Attivitajiet

Ritratti

#FestaSanPawl | #Pawlini2016 | #SanPawl2016

Issieħbu magħna għal-emails