Laqgħa Ġenerali – Ottubru 2019

Il-Ħadd li għadda, 27 ta' Ottubru, l-Għaqda tal-Pawlini żammet il-Laqgħa Ġenerali ta' Ottubru li għaliha kien hemm attendenza tajba ħafna, speċjalment minn membri nisa. Kienet laqgħa li fiha il-komunità Pawlina iltaqgħet għall-ewwel darba mal-Arċipriet il-ġdid Dun David John Cilia. Kien proprju Dun David li fetaħ Iktar

Il-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu u l-Gran Mastru Pinto

Fost tant u tant benefatturi li taw is-sehem tagħhom biex il-knisja tista’ tgawdi tant privileġġi, tradizzjonijiet u teżori sbieħ, ma nistgħux ma nsemmux wieħed mill-benefatturi ewlenin, il-Gran Mastru Fra Manuel Pinto de Fonseca. Fra Manuel Pinto de Fonseca twieled fl-1681 u miet fit-23 ta’ Jannar 1773. Kien Iktar

Maħtur Arċipriet Ġdid għall-Kolleġġjata

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Kan. David Cilia bħala arċipriet tal‑Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, il‑Belt Valletta. Il‑Kan. David Cilia twieled fit‑2 ta’ Awwissu 1968. Irċieva l‑edukazzjoni tiegħu fl‑iskola ta’ Ħal Qormi San Ġorġ, fil‑Kulleġġ San Albert il‑Kbir u fl-iskola tas-Seminarju tal-Arċisqof. Studja l‑Filosofija Iktar

X’Mazza Dik!

Il-Mazza Kapitulari tal-fidda, hija simbolu tal-awtorità tal-Kolleġġjata. Din tinġarr fil-purċissjonijiet jew titqiegħed fuq il-presbiterju tal-Knisja kolleġġjata. Il-Privileġġ tal-użu tal-Mazza kien ingħata lill-Kapitlu tal-Kolleġgjata ta’ San Pawl tal-Belt mill-Papa Piju VII fis-6 t’ April 1818. Hija xogħol tal-arġentier Ruman, Filippo Pacetti, xogħol fin fi stil neoklassiku Iktar

1990: Ir-relikwija tal-Id ta’ San Pawl f’Palazzolo

Fis-sena 1990 il-Belt ta' Palazzolo fi Sqallija ċċelebrat it-tielet ċentinarju minn meta l-belt għażlet bħala patrun tagħha lil San Pawl. Fis-sena 1690 il-Kongregazzjoni tar-Riti laqgħet it-talba tal-kleru u l-poplu ta' Palazzolo biex il-belt ikollha bħala Patrun u Protettur tagħha lil San Pawl. Għal dawn il-festi Iktar

Suċċess tal-Maltin

Sebaħ jum ġdid - il-11 ta' Frar. Għaddiet festa oħra u nistgħu ngħidu b'wiċċna minn quddiem li kellna festa li ħalliet il-ġid. Festa li wara tant ħidma minn ħafna voluntiera, maħbuba ta' San Pawl u msieħba fl-Għaqda tal-Pawlini, sarrfet dan kollu fi frott bnin. Ġid Iktar

Niżżel il-Programm tal-Festa 2019 minn hawn

Attivitajiet

Ritratti

#ilfestatalmaltin | #Pawlini2019 | #vsp2019

Issieħbu magħna għal-emails