MAGNUS | San Pawl – Tifkira għal Qalbna – Sejħa għall-parteċipazzjoni

L-Akkademja Kulturali Pawlina qed tagħmel sejħa għal xogħlijiet ta’ arti viżiva kontemporanja sabiex jagħmlu parti minn esibizzjoni tal-arti li ser tittella’ fid-Dar tal-Għaqda tal-Pawlini ġewwa l-Belt Valletta. Il-parteċipazzjoni hija b’xejn. TEMA Fl-okkażjoni tal-1950 sena anniversarju mill-martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl, l-Akkademja Kulturali Pawlina qed torganizza Iktar

Il-kultura tal-komunità – Akkademja Kulturali Pawlina

Waslet il-festa u tajjeb niftakru li l-parroċċa hi magħmula minn elementi li jsaħħuna u jgħaqduna bħal f'familja. Fost dawn insibu elementi tradizzjonali, reliġjużi, artistiċi u kulturali. Elementi li jagħtuna identità. Elementi li filwaqt li jibnu fuq il-bażi tal-memorja collettiva u l-passat riċenti, jiftħu l-bieb għall-futur, ideat ġodda u djalogu frisk. Hawn irridi nirrealizzaw li għandna opportunità. Għandna teżor. Iktar

L-1950 sena mill-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl

Din is-sena jaħbat l-1950 sena mill-martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl li seħħ fis-sena 67 f'Ruma. Dan hu anniversarju importanti kemm għall-Knisja fid-dinja u b'mod speċjali fl-Insinji Kolleġġjata Arċipretali u għall-Għaqda tal-Pawlini. Dan għaliex fil-Kolleġġjata tinsab parti mill-kolona li fuqha sar il-martirju ta' San Pawl li hija relikwija meqjuma flimkien mad-driegħ. Għalhekk l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mar-Reverendissimu Kapitlu tal-Kolleġġjata nħadem Iktar

Nagħmlu Festa – L-induratura

L-Għaqda tal-Pawlini bis-sapport tal-Fondazzjoni Save a Life u l-Onorevoli Claudio Grech, illum negħdiet serje ta' seminars immirati lejn żgħażagħ ta' etajiet varji, dwar il-ħidma u s-snajja li huma meħtieġa biex tittella' festa Maltija. Huma snajja li jiffurmaw il-mużajk li hija l-festa f'komunità b'saħħitha u li Iktar

Awguri Valletta

Awguri Valletta huwa proġett maħsub u mtella’ mill-Għaqda tal-Pawlini sabiex it-tfal, ġenituri u nanniet Beltin, jiċċelebraw flimkien l-450 sena mit-twaqqif tal-Belt Valletta. L-istudenti ġewwa l-iskola primarja tal-Belt Valletta f’kollaborazzjoni mal-għalliema, pinġew b’mod liberu dak li għalihom tfisser belthom… mill-bini storiku, il-logħob fit-toroq, monumenti, ċelebrazzjonijiet, persunaġġi, Iktar

Niżżel il-Programm tal-Festa 2016 minn hawn

Attivitajiet

Dinner Dance tal-Festa

21/01/17 – 21:00
Westin Dragonara, San Ġilajn

L-Għaqda tal-Pawlini se torganizza d-Dinner Dance Annwali tal-Festa. Din is-sena Iktar

Ritratti

#FestaSanPawl | #Pawlini2016 | #SanPawl2016

Issieħbu magħna għal-emails