X’Mazza Dik!

Il-Mazza Kapitulari tal-fidda, hija simbolu tal-awtorità tal-Kolleġġjata. Din tinġarr fil-purċissjonijiet jew titqiegħed fuq il-presbiterju tal-Knisja kolleġġjata. Il-Privileġġ tal-użu tal-Mazza kien ingħata lill-Kapitlu tal-Kolleġgjata ta’ San Pawl tal-Belt mill-Papa Piju VII fis-6 t’ April 1818. Hija xogħol tal-arġentier Ruman, Filippo Pacetti, xogħol fin fi stil neoklassiku Iktar

1990: Ir-relikwija tal-Id ta’ San Pawl f’Palazzolo

Fis-sena 1990 il-Belt ta' Palazzolo fi Sqallija ċċelebrat it-tielet ċentinarju minn meta l-belt għażlet bħala patrun tagħha lil San Pawl. Fis-sena 1690 il-Kongregazzjoni tar-Riti laqgħet it-talba tal-kleru u l-poplu ta' Palazzolo biex il-belt ikollha bħala Patrun u Protettur tagħha lil San Pawl. Għal dawn il-festi Iktar

Suċċess tal-Maltin

Sebaħ jum ġdid - il-11 ta' Frar. Għaddiet festa oħra u nistgħu ngħidu b'wiċċna minn quddiem li kellna festa li ħalliet il-ġid. Festa li wara tant ħidma minn ħafna voluntiera, maħbuba ta' San Pawl u msieħba fl-Għaqda tal-Pawlini, sarrfet dan kollu fi frott bnin. Ġid Iktar

Tal-Mażżri – Innu Marċ irregalat mill-Għaqda tal-Pawlini

"Tal-Mażżri" huwa l-isem ta' marċ ġdid f'ġieħ l-Appostlu Missierna San Pawl li ġie mniedi fit-18 ta' Jannar mill-Għaqda tal-Pawlini sabiex jibda ċ-ċelebrazzjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-istess għaqda. Is-Sur Roderick Abela offra ġentilment li jirregala dan il-marċ lill-Għaqda u għalhekk ġie avviċinat il-kompożitur bravu l-Mro. Raymond Iktar

Programm tal-Festa 2019

IS-SIBT, 19 TA’ JANNAR KONĊELEBRAZZJONI U ĦRUĠ TAL-VARA TA’ SAN PAWL MIN-NIĊĊA 5.30 pm Rużarju 6.00 pm Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Arċipriet, Kan. Pen. Dun Vinċenz Borg. Fi tmiem il-Quddiesa, tiġi esegwita l-Antifona Sancte Paule ta’ Mro. Dott. Paolo Nani. Wara l-konċelebrazzjoni solenni, isir il-ħruġ tal-vara Iktar

Il-Festa tal-Maltin

Fi żmien xahar, il-komunità Pawlina f'Malta u Għawdex ser tkun qed tiċċelebra l-wasla providenzjali tal-Appostlu Pawlu fi gżiritna. Fil-Belt Valletta l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta' San Pawl, jagħmlu minn kollox sabiex nhar l-10 ta' Frar tinżamm it-tradizzjoni antika ta' festi kbar f'ġieh dan il-qaddis Iktar

Niżżel il-Programm tal-Festa 2019 minn hawn

Attivitajiet

Ritratti

#ilfestatalmaltin | #Pawlini2019 | #vsp2019

Issieħbu magħna għal-emails