Ġrajjietek Ġrajjietna

It-twaħħid tal-istorja mqanqla ta’ Pawlu u dik tal-Gżejjer Maltin, bla dubju ta’ xejn tibqa’ waħda mill-isbaħ mumenti li qatt inkitbu. Il-paralleliżmu tal-kult u t-twemmin naqqax darba għal dejjem din in-nisġa’ t’avvenimenti f’bixra waħdanija, unika. Dak li għadda minnu Pawlu meta kien fostna u dak li għexu l-Maltin, kemm waqt u kif ukoll wara li telaq Pawlu minn Malta, Iktar

Kull Qatra Tgħodd

GĦOTI TAD-DEMM Kunu magħna! Nhar is-Sibt 28 t'Awwissu 2021. Ejja niċċelebraw festa ta’ mħabba lejn min l-aktar li għandu bżonn! Attivita mtella flimkien mal-Fondazzjoni ‘Save a Life’. Irreġistra: 79447674 Iktar

Stqarrija dwar il-Pellegrinaġġ ta’ nhar il-Ħadd 5 ta’ Settembru 2021

Stqarrija Konġunta tal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta u l-Għaqda tal-Pawlini Fid-dawl tad-direttivi fis-seħħ, hekk kif stabbiliti mill-Awtoritajiet tas-Saħħa, il-kapitlu tal-Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta u l-Għaqda tal-Pawlini jixtiequ jgħarrfu li l-pellegrinaġġ bil-vara ta' San Pawl li kellu jsir il-Ħadd 5 Iktar

L-10 ta’ Frar festa dejjem

“Dis-sena San Pawl mhux ħa ssir!” Din kienet frażi li smajtha minn diversi nies, u kull darba kienet għafsa ta’ qalb ikbar minn ta’ qabilha. Imma xi żball kellhom! Għal darb’oħra l-10 ta’ Frar, il-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta, kienet festa unika, li wriet Iktar

Stqarrija dwar il-Festa ta’ San Pawl Nawfragu 2021

Stqarrija Konġunta tal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta u l-Għaqda tal-Pawlini, dwar il-Festa ta’ San Pawl Nawfragu 2021 Wara li qisna ċ-ċirkustanzi kollha tas-sitwazzjoni preżenti, u wara li kkonsultajna mal-awtorità ekkleżjastika, nixtiequ ngħarrfu li ninsabu kostretti niċċelebraw il-festa tas-sena 2021 fi skala iżgħar Iktar

50 SENA TAL-GĦAQDA TAL-PAWLINI

Nhar il-Ġimgħa 6 ta' Novembru 1970 fis-6.00p.m. fl-Anglo Maltese Club, Triq il-Merkanti, il-Belt Valletta saret l-ewwel laqgħa għal nies li kellhom għall-qalbhom il-festa ta' San Pawl. Il-Fundatur Pawlu Asciak qal li għandu l-approvazzjoni sħiħa mill-Kapitlu dwar it-twaqqif tal-Għaqda. F'din il-laqgħa ġie approvat l-istatut kif ukoll Iktar

Issieħeb mal-Għaqda tal-Pawlini. Niżżel il-Formola ta' Sħubija minn hawn

Attivitajiet

Kull Qatra Tgħodd

28/08/21 – 09:30
Ċentru tal-Għoti tad-Demm, Gwardamanġa

GĦOTI TAD-DEMM Kunu magħna! Ejja niċċelebraw festa ta' mħabba lejn Iktar

Grilljata Pawlina

13/08/21 – 20:00
Olive Gardens, Rabat

Wara waqfa ta' sena u nofs, l-Għaqda tal-Pawlini se tkun Iktar

Ritratti

#ilfestatalmaltin | #pawlinibeltin | #għaqdatalpawlini

Issieħbu magħna għal-emails