“Tal-Mażżri” huwa l-isem ta’ marċ ġdid f’ġieħ l-Appostlu Missierna San Pawl li ġie mniedi fit-18 ta’ Jannar mill-Għaqda tal-Pawlini sabiex jibda ċ-ċelebrazzjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-istess għaqda.

Is-Sur Roderick Abela offra ġentilment li jirregala dan il-marċ lill-Għaqda u għalhekk ġie avviċinat il-kompożitur bravu l-Mro. Raymond Sciberras sabiex jikkomponi l-mużika.

Aktar ‘l quddiem, is-Sur Stephen Baldacchino, membru tal-Kumitat Ċentrali tal-Għaqda tal-Pawlini, kiteb il-lirika għal dan il-marċ u s-Sur Stephen Mizzi, Pawlin bħalna, kantah kif inhu tradizzjoni għal marċi popolari Beltin.

It-titlu “Tal-Mażżri” jirreferi għan-niżla li tinsab fi Triq San Pawl bejn Triq Melita u Triq San Ġwann li fiha jilħaq il-qofol tiegħu l-marċ tradizzjonali tal-festa tagħna. Din iż-żona hija magħrufa hekk mill-Pawlini Beltin.

Il-vidjo sar minn Carl Farrugia, membru tal-Fergħa Żgħażagħ, b’filmati tiegħu stess.

Għalhekk l-Għaqda qed tirregala dan l-innu marċ lill-partitarji kollha Pawlini Maltin u Għawdxin, sabiex fil-ġranet li ġejjin ikun jista’ jitgawda matul it-toroq tal-Belt Valletta.

Kull dritt miżmum. © Għaqda tal-Pawlini A.D.1970, 2019

Artikli Relatati