Feast 2024 – Malta of Paul

Feast of St.Paul’s Shipwreck in Malta at St. Paul’s Shipwreck Collegiate Church and the Pauline Parish

3 – 24 Februry 2024

SATURDAY, 25TH JANUARY – FEAST OF THE CONVERSION OF SAINT PAUL

6.00pm     Concelebrated Solemn Mass.

SATURDAY, 3RD FEBRUARY – CONCELEBRATION OF THE OPENING OF THE FEAST

5.30pm      Rosary

6.00pm     Concelebrated Solemn Mass. Afterwards the titular statue leaves its niche within the Parish Church amid Pauline hymns.

9.00pm    Dinner Dance organized by Għaqda tal-Pawlini at Westin Dragonara, St Julian’s.

SATURDAY, 10TH FEBRUARY  – LITURGICAL FEAST OF THE SHIPWRECK OF ST PAUL

10.30am    Concelebrated Solemn Mass by the Archpriest Can. David Cilia.  Panegyric by Fr. Christopher Caruana O.P. The orchestra will be under the direction of Mro. Hermann Farrugia Frantz.

12.00pm  The Fondazzjoni Wirt Artna will re-enact a full-gun salute fired from the Saluting Battery at the Upper Barracca Gardens in Valletta.

7.00pm     Official inauguration of the monument of St Paul near the Lower Barrakka Gardens.

FRIDAY, 16TH FEBRUARY 

7.30pm    Literary Musical Evening – organized by Pauline Cultural Academy in the Collegiate Church of St Paul’s Shipwreck

SATURDAY, 17TH FEBRUARY  – CHILDREN’S FEAST

10.00am    Mass at the Collegiate Church of St Paul for all Maltese children, followed by a manifestation accompanied by the Soc.
Fil. Naz. ‘La Valette’. Children from the parish carry a smaller-sized statue of St Paul atop their shoulders. The route is as follows: St Paul’s Street, Archbishop Street, Merchants Street, Old Theatre Street, Republic Street and St Lucy’s Street. At this final stage, the statue is raised high
and laid on a pedistal, overlooking St Paul’s Street.

8.00pm     An Evening in the Capital in St Paul Street featuring Spiteri Lucas Band

MONDAY, 19TH FEBRUARY

8.00pm     General Concert at the La Valette Band Club in Republic Street

FEBRUARY 20, 21, 22 – DAYS OF SOLEMN TRIDUUM
17.15 Vespers
18.00 Solemn Mass followed by the Tridum sermon delivered by Papàs Martin Zammit, Parish Priest of the Greek-Catholic Parish dedicated to Saint Mary of Damascus.

WEDNESDAY, 21ST FEBRUARY

8.30pm    Brass Band at the ‘La Vallette’ band club in
Republic Street organized by Għaqda tal-
Pawlini.

THURSDAY, 22ND FEBRUARY

7.00pm    Band marches with the statue of St Paul accompanied by the St Helen Band Club from Birkirkara. Band marches start from Republic Street and pass through the streets named St Lucy, St Paul’s, St Nicholas and Mediterranean street, to end near the Lower Barracca Gardens where the statue is placed on an ornate pedestal.

FRIDAY, 23RD FEBRUARY – EVE OF THE FEAST OF ST PAUL’S SHIPWRECK

5.15pm    Solemn Translation of the Relic of St Paul led by Archbishop Mons. Charles J. Scicluna.

7.00pm    Solemn Mass led by His Excellency Mons. Joe Galea Curmi, Auxiliary Bishop and Vicar General

7.30pm    Traditional and popular band march by the Società Filarmonica Nazionale La Valette The La Vallette Band begin from Republic Street and continue through St John, Merchants, Melita, St Paul’s, St Christopher’s streets and ends near the Siege Bell War Memorial. This will be followed by a fireworks display involving pyrotechnics and catherine wheels near the Siege Bell Memorial organized by the Fireworks Commission of the Għaqda tal-Pawlini.

SATURDAY, 24TH FEBRUARY – FEAST OF ST PAULS’ SHIPWRECK IN MALTA

9.15am    Arrival of Archbishop Mons. Charles J. Scicluna and the President of Malta His Excellency Dr. George Vella at the Collegiate Church of St Paul Shipwreck.

9.30am    Pontifical Mass including a panegyric by Archbishop Mons. Charles J. Scicluna.

12.45pm    Traditional band march by the Società Fil. Naz. La Valette along the main streets of Valletta. The march starts in St Paul’s
Street next to the Collegiate Church of St Paul, and sounds through Archbishop, Merchant’s, Republic, St John, Merchants, Melita and St Paul’s Streets and ends, once again, near the Collegiate Church.

4.00pm    Mass in English for foreign visitors led by Canon Carmelo Busuttil, Archpriest of Vittoriosa

5.30pm     Synodal Procession featuring the statue of St Paul (a wooden sculpture by Melchiorre Gafà) as well as the relic of St Paul. This procession will be accompanied by the Count Roger Band of Rabat.
The procession begins and ends in St Paul’s Street, passing through the
following streets: St Dominic, Merchants, Old Theatre, Republic, St John, Merchants, Melita and St Paul’s Streets.

6.15pm     The  Żejtun Beland Band will march through Republic Street, St John and will accompany the statue of St Paul from Merchants Street, Melita and ends in St Paul’s Street near the Collegiate Church.

9.30pm    Procession entrance into the Collegiate church. As the procession re-enters the Collegiate Church, it is greeted and celebrated with the Hymn of St Paul, antiphon Sanctæ Pauli composed in 1840 by Dr Paolo Nani, and the Eucharistic Benediction.

There will be a pyrotechnics display commemorating the event by the Fireworks Commission of the Għaqda tal-Pawlini

Matul il‑purċissjoni, isir akkumpanjament pirotekniku mtella’ mill‑Kummissjoni Nar fi ħdan l‑Għaqda tal‑Pawlini.

In case of bad weather, the feast will be postponed to Sunday, February 23, 2024.

Stqarrija dwar il-Festa ta’ San Pawl Nawfragu 2021

Stqarrija Konġunta tal-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta u l-Għaqda tal-Pawlini, dwar il-Festa ta’ San Pawl Nawfragu 2021

Wara li qisna ċ-ċirkustanzi kollha tas-sitwazzjoni preżenti, u wara li kkonsultajna mal-awtorità ekkleżjastika, nixtiequ ngħarrfu li ninsabu kostretti niċċelebraw il-festa tas-sena 2021 fi skala iżgħar mis-soltu.  Dan qegħdin nagħmluh biex insegwu b’responsabbiltà d-direttivi tal-ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa maħruġa mill-Kurja tal-Arċisqof b’rispons għall-pandemija Covid-19.

Għaldaqstant, il-Festa ta’ San Pawl se tkun iċċelebrata bi preparazzjoni spiritwali fil-knisja, u bil-Pontifikal li se jsir fl-10 ta’ Frar 2021 fid-9.30 a.m., ippresedut mill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna, bil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, u mxandar fuq it-televiżjoni.  Il-mużika din is-sena, se tkun taħt id-direzzjoni tal-Maestro di Cappella ġdid, Mro Hermann Farrugia Frantz.

L-Għaqda tal-Pawlini se tkun responsabbli biex tarma u żżejjen l-inħawi madwar il-knisja, u se torganizza attivitajiet fil-Barrakka ta’ Isfel fid-9 ta’ Frar, u Taħt il-Qanpiena nhar l-10 ta’ Frar filgħaxija, bil-miżuri kollha ta’ ħarsien tas-saħħa hekk kif mitluba mill-Awtoritajiet tas-Saħħa.  Is-sehem tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette ser janima l-festa fil-qafas tal-programm ta’ din is-sena.

Il-pellegrinaġġ bil-vara maestuża ta’ San Pawl ser ikun differit għall-Ħadd 5 ta’ Settembru 2021.  Hi t-talba tagħna li sa dakinhar, bis-sehem responsabbli ta’ kulħadd u bil-ħidma tal-awtoritajiet, speċjalment tal-frontliners, din il-pandemija tkun warajna u nkunu nistgħu nroddu ħajr lil Alla tal-għajnuna li tana matulha u talli ħarisna mill-ħsara.  Missirijietna kienu għamlu pellegrinaġġ simili fl-1814 wara l-imxija tal-pesta.

Kan. David Cilia – Arċipriet
Kan. David Torpiano – Kanċillier
Mario Cassar – President, Għaqda tal-Pawlini
Douglas Mifsud – Segretarju, Għaqda tal-Pawlini

L-Għaqda tal-Pawlini żżur l-Awtoritajiet Ċivili u Ekkleżjastiċi

Is-Sibt 11 ta’ Jannar 2020 – Bħala parti mill-ftuħ taċ-ċelebrazzjonijiet tal-50 sena mit-twaqqif tagħha, l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-Arċipriet Kan. David Cilia u l-Kummissjoni tal-50 sena għamlu żjara lill-President ta’ Malta Dr George Vella u lill-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna.

Fil-Palazz ta’ Sant’Anton huma ltaqgħu mal-President ta’ Malta Dr George Vella fejn is-Sur Mario Cassar, President tal-Għaqda tal-Pawlini spjega x’inhi l-ħidma tal-Għaqda tal-Pawlini fost il-komunità Parrokkjali fil-Belt li tinkludi l-organizzazzjoni tal-Festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl kif ukoll ħidma soċjali oħra fil-komunità u l-attivitajiet li se jsiru biex jiċċelebraw dawn il-ħamsin sena. Il-President ta’ Malta min-naħa tiegħu rringrazzja lill-Għaqda tal-Pawlini tal-ħidma tagħha u f’isem il-Maltin irringrazzjaha li baqgħet taħdem biex in-nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta jibqa’ jiġi ċċelebrat.

Wara saret żjara lill-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna fil-Kurja ta’ Arċisqof. Is-Sur Mario Cassar tkellem dwar il-ħidma tal-Għaqda tal-Pawlini fi ħdan il-Parroċċa flimkien mal-Arċipriet il-ġdid Dun David Cilia. L-Arċisqof faħħar il-ħidma tal-Għaqda tal-Pawlini matul is-snin u rringrazzjaha tal-ħidma tagħha fil-Parroċċa.

Kemm il-President kif ukoll l-Arċisqof ġew ippreżentati b’ritratt tal-istatwa kapolavur Melchiorre Gafà li tirrappreżenta lil San Pawl jipprietka kif ukoll kopja tal-pubblikazzjonijiet tal-Festa, il-Programm tal-Festa maħruġ mill-Bord Editorjali kif ukoll Leħen iż-Żgħażagħ maħruġ mill-Fergħa Żgħażagħ Pawlini.

Imniedi l-programm tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda tal-Pawlini

L-Għaqda tal-Pawlini tal-Belt Valletta din is-sena se tfakkar il-50 anniversarju mit-twaqqif tagħha li seħħ fl-1970 b’inizjattiva ta’ Belti Pawlin kbir u tenur ta’ fama internazzjonali Pawlu Asciak, li fil-fatt baqa’ jkun imfakkar bħala l-fundatur tal-Għaqda. L-ewwel laqgħa preliminari tal-Kumitat tal-Għaqda kienet saret f’Novembru tal-1970 wara li fil-festa ta’ San Pawl ta’ dik is-sena, wara argumenti dwar jekk kellhiex issir il-purċissjoni minħabba l-maltemp, kien hemm ftehim li għandha titwaqqaf din l-Għaqda.

Minn dak iż-żmien ’l hawn, sena wara sena, it-tifkira tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta, baqgħet dejjem iżżid fil-prestiġju tagħha fost l-eluf ta’ Maltin u Għawdxin u barranin li jżuruha u jieħdu sehem fiha, fil-jum tal-10 ta’ Frar, li tkun festa pubblika. Il-qofol tal-festa jkun kull sena l-Pontifikal Solenni fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu li jkun immexxi mill-Arċisqof ta’ Malta u li għalih normalment tattendi kongregazzjoni kbira li tkun immexxija mill-President ta’ Malta.

Il-Kapitlu tal-Kolleġġjata, li minn din is-sena huwa Kapeġġjat minn Arċipriet ġdid, il-WR Kanonku David John Cilia, jifforma parti sħiħa mill-Kumitat tal-Għaqda tal-Pawlini permezz ta’ rappreżentanza fil-Kumitat Ċentrali. B’hekk, tul dawn il-ħamsin sena li għaddew, il-programm tal-festa fil-Knisja u barra dejjem kien jikkumplimenta liż-żewġ aspetti.

L-Għaqda tal-Pawlini tħaddan fiha madwar 400 membru u bħalissa hija mmexxija minn Mario Cassar bħala President. L-Għaqda tħaddan fiha wkoll il-Fergħat taż-Żgħażagħ u tan-Nisa, l-Akkademja Kulturali Pawlina u numru ta’ kummissjonijiet li jaħdmu fuq id-diversi aspetti tal-festi ta’ barra f’kollaborazzjoni sħiħa mas-Soċietà Filarmonika Nazzjonali ‘La Valette’ li din is-sena qed tfakkar il-145 anniversarju mit-twaqqif tagħħa.

Għall-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tagħha, l-Għaqda se torganizza programm ta’ attivitajiet mifrux fuq is-sena d-dieħla bit-tema “Il-Pawlini għat-tisħiħ tal-Parroċċa”. Il-President tal-Għaqda Mario Cassar qal li din it-tema tirrifletti l-impenn fil-viżjoni tal-Għaqda għas-snin li ġejjin biex tkompli tagħti l-kontribut fil-ħajja tal-Parroċċa Pawlina li qed tiffaċċja sfidi differenti ħafna minn dawk li kien hemm ħamsin sena ilu. Is-Sur Cassar qal li l-popolazzjoni tal-Parroċċa qed tkompli tonqos u tixjiħ drastikament. Madankollu hu esprima l-fiduċja tiegħu li f’kollaborazzjoni sħiħa mal-Parroċċa, dawn l-isfidi jistgħu jinbidlu f’opportunitajiet għal ħidmiet ġodda skont iċ-ċirkostanzi. Il-logo uffiċċjali għal dan l-anniversarju ġie iddiżinjat minn Pawlu Mizzi.

Il-programm tal-attivitajiet biex ifakkru l-50 anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda tal-Pawlini tħejja f’qafas li jgħin jintlaħaq dan l-iskop waqt li l-Għaqda tibqa’ toffri lill-Maltin kollha festa sabiħa, f’ambjent fit-toroq tal-Belt Kapitali jissebbaħ dejjem, biex ikun imfakkar kif xieraq dan l-avveniment importanti fl-istorja millenarja ta’ Malta: it-twelid tal-fidi nisranija permezz tan-Nawfraġju ta’ San Pawl fis-sena 60 WK – ġrajja li tant kellha sehem importanti fi ġrajjiet oħra li seħħew wara.

Programm ta’ Attivitajiet

Is-Sibt 11 ta’ Jannar

10.00 am        Żjara lill-Awtorijtajiet tal-pajjiż u l-aktar persuna anzjana fil-parroċċa.

Is-Sibt 25 ta’ Jannar

9.30 am          Donazzjoni tad-demm fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm, Gwardamangia, b’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Save a Life fi ħdan l-Għaqda tal-Pawlini.

L-Erbgħa 5 ta’ Frar

6.45 pm          Inawgurazzjoni tal-Pavaljuni fi Triq San Pawl ħdejn id-Domus.

Il-Ħadd 9 ta’ Frar

8.45 pm          Kxif ta’ rħama fi Triq Santa Luċija, bħala tifkira tal-50 sena mit-twaqqif tal-Għaqda tal-Pawlini.

Is-Sibt 21 ta’ Marzu

10.00 am        Żjara lis-Sindku, is-Sur Alfred Zammit.

Is-Sibt 28 ta’ Marzu

6.00 pm          Tqegħid ta’ fjuri fejn hemm l-ewwel ġebla tal-Belt Valletta.

Mill-Ħamis 2 sal-Ġimgħa 10 t’April

7.00 pm          Inawgurazzjoni ta’ wirja fl-Uffiċċju Amministrattiv  8, Triq l-Arċisqof, Il-Belt Valletta.

Il-Ħadd 24 ta’ Mejju

11.45 am        Quddiesa fil-knisja Kolleġġjata San Pawl Nawfragu fl-okkażjoni tal-41 Anniversarju tal-Fergħa Żgħażagħ.

It-Tnejn 29 ta’ Ġunju

Mawra f’Palazzolo Acreide għall-Festa ta’ San Pawl organizzata mill-Għaqda tal-Pawlini.

Il-Ħamis 9 ta’ Lulju

7.00 pm          Laqgħa ta’ Kumitat tat-tfal Pawlini fl-Uffiċċju Amministrattiv  8, Triq l-Arċisqof, Il-Belt Valletta.

Is-Sibt 17 ta’ Ottubru

6.30 pm          Marċ mill-Banda ‘La Valette’ fl-Arċipierku segwit bi tqegħid ta’ fjuri mal-istatwa ta’ San Pawl u diskors dwar persunaġġi bi drawwiet Pawlini.

Il-Ġimgħa 6 ta’ Novembru

6.00 pm          Quddiesa fil-knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu li timmarka d-data tal-ewwel laqgħa. Wara se jingħata rikonoxximent lil kull min serva fil-Kumitat u jitwaqqaf il-Forum ta’ ex Presidenti u ex Arċiprieti.

Is-Sibt 7 ta’ Novembru

7.00 pm          Serata Mużiko-Letterarja mtella’ mill-Akkademja Kulturali Pawlina. F’din is-serata jkun mniedi l-ktieb dwar l-istorja tal-Għaqda tal-Pawlini fl-ewwel ħamsin sena. Il-post jitħabbar aktar tard.

IL-ĦADD 8 TA’ NOVEMBRU

10.00 am         Tqegħid ta’ fjuri fuq l-oqbra tal-President Fundatur u Presidenti Onorarji tal-Għaqda tal-Pawlini

Is-Sibt 30 ta’ Jannar 2021

7.00 pm           Kunċert mill-Banda ‘La Valette’ fil-knisja Kolleġġjata San Pawl Nawfragu.

Maħtur Arċipriet Ġdid għall-Kolleġġjata

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Kan. David Cilia bħala arċipriet tal‑Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, il‑Belt Valletta.

Il‑Kan. David Cilia twieled fit‑2 ta’ Awwissu 1968. Irċieva l‑edukazzjoni tiegħu fl‑iskola ta’ Ħal Qormi San Ġorġ, fil‑Kulleġġ San Albert il‑Kbir u fl-iskola tas-Seminarju tal-Arċisqof. Studja l‑Filosofija u t‑Teoloġija fil‑Fakultà tat‑Teoloġija tal‑Università ta’ Malta, u d‑Dritt Kanoniku fl‑Università Gregorjana f’Ruma. Ġie ordnat saċerdot fit‑30 ta’ Ġunju 1995.

Dun David beda l‑ħidma pastorali tiegħu bħala viċi kapillan fil‑Parroċċa ta’ Marija Bambina fil‑Mellieħa u fil‑Parroċċa ta’ San Ġorġ Preca fis‑Swatar. Kien membru tal‑Kapitlu fil‑Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir‑Rabat, u kap tal‑iskola tas‑Seminarju tal‑Arċisqof. Huwa jservi bħala mħallef fit‑Tribunal Ekkleżjastiku Reġjonali tat‑Tieni Istanza u huwa wkoll delegat tal‑Arċisqof għall‑Fergħa Ewkaristika u Ulied Marija Ewkaristika.

Il‑Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu tiġbor fiha madwar 1,800 persuna f’800 familja.

L-Għaqda tal-Pawlini tifraħ lill-Kan. David John Cilia fl-okkażjoni tal-ħatra tiegħu bħala Arċipriet tal-Kolleġġjata tan-Nawfraġju ta’ San Pawl fil-Belt Valletta.

Filwaqt li nifirħu mal-Kan. Cilia, insellmu b’rispett kbir il-ħidma li għamel magħna il-Kan. Dun Viċenz Borg fl-aħħar snin u nirringrazzjawh tal-qalb kbira u kuraġġ li wera mal-komunità Pawlina bħala Arċipriet.

1990: Ir-relikwija tal-Id ta’ San Pawl f’Palazzolo

Fis-sena 1990 il-Belt ta’ Palazzolo fi Sqallija ċċelebrat it-tielet ċentinarju minn meta l-belt għażlet bħala patrun tagħha lil San Pawl.

Fis-sena 1690 il-Kongregazzjoni tar-Riti laqgħet it-talba tal-kleru u l-poplu ta’ Palazzolo biex il-belt ikollha bħala Patrun u Protettur tagħha lil San Pawl.

Għal dawn il-festi speċjali il-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta ntalbu biex jibagħtu r-relikwija tal-id ta’ San Pawl f’Palazzolo. Fl-imgħoddi din ir-relikwija ittieħdet Spanja, Ruma, Reggio Calabria, Sirakuża u fl-1961 Palazzolo.

Għalhekk telgħu jakkumpanjaw ir-relikwija f’Palazzolo l-Kan. Kantur Dun Ġwann Borg u l-Kan. Pen. Ġużeppi Zammit.

Ir-relikwija ttieħdet bil-vapur sa Sirakuża fejn ġiet milqugħa minn delegazzjoni minn Palazzolo akkumpanjati minn xi Carabinieri Taljani. Fl-14 ta’ Lulju filgħaxija l-Kanonċi u r-relikwija waslu Palazzolo fejn sabu jistennewhom l-Arċisqof ta’ Sirakuża fil-kunċert tal-Kapuċċini ftit ‘l bogħod miċ-ċentru tal-Belt. Ir-relikwija ttieħdet minn Mons. Giuseppe Costanzo, Arċisqof ta’ Sirakuża taħt baldakkin u sar korteo bis-shem tal-kappillani ta’ Palazzolo flimkien mal-membri tal-konfraternitajiet, tal-għaqdiet u l-banda tal-post.

Ir-relikwija ntlaqgħet biċ-ċapċip, tixjir, musketterija u l-entużjażmu kbir tan-nies li fgat il-pjazza prinċipali ta’ Palazzolo. Wara saret quddiesa pontifikali fuq iz-zuntier tal-knisja ddedikata lil San Pawl u wara velja ta’ talb fil-knisja.

L-għada l-Ħadd ir-relikwija tpoġġiet fuq l-altar maġġur għall-venerazzjoni tan-nies. Filgħodur saru diversi quddisiet u filgħaxija sar pontifikal mmexxi fil-Kardinal Francesco Carpino, ċittadin ta’ Palazzolo.

Wara saret purċissjoni solenni bl-istatwa ta’ San Pawl mat-toroq prinċipali tal-belt. Fil-purċissjoni nħarġet ukoll ir-relikwija tal-id ta’ San Pawl fost il-ferħ u ċ-ċapċip tan-nies.

Ir-relikwija f’Palazzolo ngħatat importanza kbira f’Palazzolo hekk kif fit-toroq u l-ħwienet wieħed seta’ jilmaħ posters kbar, stampi u ritratti tal-relikwija tal-id ta’ San Pawl.

Informazzjoni meħuda mill-artiklu “Kanoniċi Maltin għal Festi fi Sqallija, Ir-Relikwija ta’ l-id ta’ San Pawl f’Palazzolo” miktub mill-mibki Kanonku Dun Ġwann Ciarlò fil-Programm tal-Festa ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta tal-1991.

Tal-Mażżri – Innu Marċ irregalat mill-Għaqda tal-Pawlini

“Tal-Mażżri” huwa l-isem ta’ marċ ġdid f’ġieħ l-Appostlu Missierna San Pawl li ġie mniedi fit-18 ta’ Jannar mill-Għaqda tal-Pawlini sabiex jibda ċ-ċelebrazzjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-istess għaqda.

Is-Sur Roderick Abela offra ġentilment li jirregala dan il-marċ lill-Għaqda u għalhekk ġie avviċinat il-kompożitur bravu l-Mro. Raymond Sciberras sabiex jikkomponi l-mużika.

Aktar ‘l quddiem, is-Sur Stephen Baldacchino, membru tal-Kumitat Ċentrali tal-Għaqda tal-Pawlini, kiteb il-lirika għal dan il-marċ u s-Sur Stephen Mizzi, Pawlin bħalna, kantah kif inhu tradizzjoni għal marċi popolari Beltin.

It-titlu “Tal-Mażżri” jirreferi għan-niżla li tinsab fi Triq San Pawl bejn Triq Melita u Triq San Ġwann li fiha jilħaq il-qofol tiegħu l-marċ tradizzjonali tal-festa tagħna. Din iż-żona hija magħrufa hekk mill-Pawlini Beltin.

Il-vidjo sar minn Carl Farrugia, membru tal-Fergħa Żgħażagħ, b’filmati tiegħu stess.

Għalhekk l-Għaqda qed tirregala dan l-innu marċ lill-partitarji kollha Pawlini Maltin u Għawdxin, sabiex fil-ġranet li ġejjin ikun jista’ jitgawda matul it-toroq tal-Belt Valletta.

Kull dritt miżmum. © Għaqda tal-Pawlini A.D.1970, 2019

Programm tal-Festa 2019

IS-SIBT, 19 TA’ JANNAR
KONĊELEBRAZZJONI U ĦRUĠ TAL-VARA TA’ SAN PAWL MIN-NIĊĊA
5.30 pm Rużarju
6.00 pm Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Arċipriet, Kan. Pen. Dun Vinċenz Borg. Fi tmiem il-Quddiesa, tiġi esegwita l-Antifona Sancte Paule ta’ Mro. Dott. Paolo Nani. Wara l-konċelebrazzjoni solenni, isir il-ħruġ tal-vara ta’ San Pawl min-niċċa akkumpanjata minn innijiet popolari Pawlini u tingħad il-kurunella mill-Kan. Teżorier Dun Ġwann Ciarlò. Diskors mill-President tal-Għaqda tal-Pawlini, is-Sur Mario Cassar. Diskors mill-Arċipriet fuq il-valur tal-Festa.
9.00 pm Dinner Dance fil-Westin Dragonara organizzat mill-Għaqda tal-Pawlini.
IL-ĦADD, 20 TA’ JANNAR
11.45 am Quddiesa animata miż-żgħażagħ Pawlini. Iqaddes il-Kan. Magister Carmelo Busuttil, Arċipriet tal-Birgu.
6.00 pm Quddiesa għas-suċċess tal-Festa u biex jinkiseb il-frott spiritwali. Issir il-ħatra ta’ kanonċi ġodda.
IT-TNEJN, 21 TA’ JANNAR
6.00 pm Quddiesa bil-prietka mill-Kan. Dun Antoine Borg. Mistiedna speċjali l-letturi tal-Kelma ta’Alla.
IT-TLIETA, 22 TA’ JANNAR
JUM IL-KARITÀ
6.00pm Quddiesa bil-prietka mill-Kan. Dun Stefan Galea. Mistiedna l-membri tal-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Karità u l-membri tas-Soċjetà San Vinċenz de Paul.
L-ERBGĦA, 23 TA’ JANNAR
6.00 pm Quddiesa animata mill-Parroċċa ta’ Ħal Safi li qed tiċċelebra l-175 anniversarju mindu saret u bdiet tiġi meqjuma l-vara ta’ San Pawl ta’ Ħal Safi, li hi kopja ta’ dik tal-parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta. Jiċċelebra l-Kan. Dun David Farrugia, Kappillan ta’ Ħal Safi.
IL-ĦAMIS, 24 TA’ JANNAR
6.00 pm Quddiesa
6.30 pm Adorazzjoni għall-Għaqda tal-Knejjes.
IL-ĠIMGĦA, 25 TA’ JANNAR
FESTA TAL-KONVERŻJONI TA’ SAN PAWL
6.00 pm Quddiesa letta fl-Oratorju tal-Madonna tal-Karità. Iqaddes il-Kan. Dun Stefan Galea.
6.30 pm Servizz Ekumeniku Nazzjonali. Jippresiedi l-Arċisqof Mons Charles J. Scicluna. Jippriedka l-Kan. Simon Godfrey, Kanċillier tal-Pro-Katidral Anglikan ta’ San Pawl.
IS-SIBT, 26 TA’ JANNAR
6.00 pm Quddiesa animata mill-grupp tal-Mixja Neokatekumenali. Iqaddes il-Kan. Patri Charles Tabone O.P. Mistiedna wkoll il-koppji miżżewġin. Isir it-tiġdid tal-wegħdiet taż-żwieġ.
7.00 pm Il-Vjaġġ – Serata Mużiko-Letterarja imtella’ mill-Akkademja Kulturali Pawlina fil-Knisja Kolleġġjata.
Il-ĦADD, 27 TA’ JANNAR
6.00 pm Quddiesa f’ġieħ Sant’Angela Merici animata mill-Membri tal-Għaqda. Iqaddes il-Kan. Dun Lawrenz Zammit.
8.00 pm Riċeviment mogħti mill-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta.
IT-TNEJN, 28 TA’ JANNAR
6.00 pm Quddiesa organizzata mill-Ladies Circle. Iqaddes id-Direttur Spiritwali, il-Kan. Dun Lawrenz Zammit.
IT-TLIETA, 29 TA’ JANNAR
6.00 pm Quddiesa organizzata mill-Irġiel Anzjani. Iqaddes id-Direttur Spirtwali, Patri Ivan Scicluna O.Carm.
L-ERBGĦA, 30 TA’ JANNAR
6.00 pm Quddiesa u Adorazzjoni animata mill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin. Iqaddes Patri Ivan Scicluna O.Carm
IL-ĦAMIS, 31 TA’ JANNAR
Adorazzjoni mmexxija mill-Grupp Kariżmatiku.
IS-SIBT, 2 TA’ FRAR
FESTA GĦAT-TFAL TA’ MALTA KOLLHA
9.00 am Quddiesa ċċelebrata mill-Kan. Dun Ġwann Ciarlò għat-tfal ta’ Malta kollha fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu. Fil-Quddiesa ssir il-preżentazzjoni tat-trabi u tfal.
10.00 am Manifestazzjoni bl-istatwa ż-żgħira ta’ San Pawl bis-sehem tal-Banda tas-Soc. Fil. Naz ‘La Valette’. Il-Manifestazzjoni tgħaddi minn Triq San Pawl, Triq l-Arċisqof, Triq il-Lvant, Triq San Kristofru, Triq il-Mediterran, Triq San Nikola, Triq San Pawl, Triq l-Arċisqof, Triq il-Merkanti, Triq it-Teatru l-Antik, Triq ir-Repubblika u Triq Santa Luċija. Fl-aħħar tal-manifestazzjoni, l-istatwa tittella’ f’postha fuq il-palk fi Triq Santa Luċija k/m Triq San Pawl fost l-entużjażmu tal-partitarji żgħażagħ Pawlini.
6.00 pm Quddiesa tal-Festa tal-Gandlora. Iqaddes l-Arċipriet il-Kan. Pen. Dun Vinċenz Borg, flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata.
Il-ĦADD, 3 TA’ FRAR
JUM L-GĦAQDA TAL-PAWLINI
6.00pm Quddiesa organizzata mill-membri tal-Għaqda tal-Pawlini. Jiċċelebra l-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea Curmi.
8.00 pm Riċeviment mogħti mill-President u l-Kumitat tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’ fis-sede tas-Società.
IT-TNEJN, 4 TA’ FRAR
6.00pm Quddiesa għat-Tfal tad-Duttrina. Iqaddes il-Kan. Dun Charles Vella.
7.30 pm Kunċert Ġenerali tradizzjonali fis-sede tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’. Jiġu esegwiti marċi mill-arkivju tas-Soċjetà u jindaqqu ukoll innijiet popolari fosthom il-Marcia San Paolo ta’ Maestro Cardenio Botti.
IT-TLIETA, 5 TA’ FRAR
JUM L-UNITÀ TAL-PARROĊĊI
6.00 pm Quddiesa. Mistiedna l-Kappillani ta’ San Duminku, Santu Wistin u San Publiju flimkien mar-Retturi tal-Knejjes l-oħra u l-membri tal-Kunsilli Pastorali Parrokkjali. Jippresiedi il-Kan. Pen. Dun Vinċenz Borg, Arċipriet tal-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu. Jikkonċelebra u jippriedka fil-quddiesa il-Papas Martin Zammit.
8.00 pm Riċeviment mogħti mill-Għaqda tal-Pawlini fid-Domus Pauli u preżentazzjoni tal-Premju San Pawl għas-sena 2018-19 mill-Fergħa Żgħażagħ Pawlini.
L-ERBGĦA, 6 TA’ FRAR
L-EWWEL JUM TAT-TRIDU
5.15 pm Għasar Solenni mmexxi mill-Kan. Dun Frans Perici Calascione.
6.00 pm Quddiesa Kantata solenni. Iqaddes Kan. Dun Ġwann Ciarlò. Wara l-Quddiesa, l-ewwel prietka tat-Tridu minn Mons. Lawrenz Sciberras. Innu, Antifona, u Barka Sagramentali. Jiċċelebra l-Kan. Dun David Farrugia, Kappillan ta’ Ħal Safi.
Wara jsir il-bews tar-relikwija tad-Driegħ Mirakoluż.
8.30 pm Brass Band tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’, imtella’ mill-Għaqda tal-Pawlini fis-sede tal-istess Società Mużikali fi Triq ir-Repubblika.
IL-ĦAMIS, 7 TA’ FRAR
IT-TIENI JUM TAT-TRIDU
5.15 pm Għasar Solenni mmexxi mill-Kan. Dun Lawrenz Zammit.
6.00 pm Quddiesa Kantata solenni. Iqaddes Kan. Dun Lawrenz Zammit. Wara l-Quddiesa, it-tieni prietka tat-Tridu minn Mons. Lawrenz Sciberras. Innu, Antifona, u Barka Sagramentali. Jiċċelebra l-Kan. Dun Charles Cini, Arċipriet tal-Furjana. Wara jsir il-bews tar-relikwija tad-Driegħ Mirakoluż.
8.30 pm L-Għaqda tal-Pawlini bis-sehem ta’ Spiteri Lucas Entertainment tippreżenta ‘Lejla Fil-Kapitali’, serata ta’ mużika varjata u kontemporanja fi Triq San Pawl.
IL-ĠIMGĦA, 8 TA’ FRAR
IT-TIELET JUM TAT-TRIDU
9.30 am Adorazzjoni mmexxija mis-Sur Joe Fenech.
5.15 pm Għasar Solenni mmexxi mill-Kan.Teżorier Dun Ġwann Ciarlò.
6.00 pm Quddiesa kantata solenni. Iqaddes il-Kan. Kantur Dun Ġwann Borg. Wara l-Quddiesa, it-tielet prietka tat-Tridu minn Mons. Lawrenz Sciberras. Innu, Antifona, u Barka Sagramentali. Jiċċelebra l-Kan. Magister Carmelo Busuttil, Arċipriet tal-Birgu. Wara jsir il-bews tar-relikwija tad-Driegħ Mirakoluż.
7.00 pm Manifestazzjoni bl-istatwa ta’ San Pawl Nawfragu bil-parteċipazzjoni tal-Għaqda Mużikali Sant’Elena ta’ Birkirkara. Il-marċ jgħaddi minn Triq ir-Repubblika, Triq Santa Luċija, Triq San Pawl, Triq San Nikola, Triq il-Mediterran. Fl-aħħar tal-marċ, l-istatwa tittella’ fuq il-pedestall quddiem il-Barrakka t’Isfel.
IS-SIBT, 9 TA’ FRAR
LEJLET IL-FESTA
10.00 am Quddiesa għall-anzjani u għall-morda li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Iqaddes l-ex. Arċipriet Kan. Mons. Alex Cordina. Il-qraba ta’ dawk li huma rikoverati f’xi dar tal-Anzjani huma mitluba jġibuhom huma stess.
5.15 pm Transulazzjoni Solenni mmexxija mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna. Għasar solenni bis-sehem tal-kor u l-orkestra.
7.00 pm Quddiesa Kantata ta’ lejlet il-Festa mmexxija mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Pawlu Cremona O.P. Arċisqof Emeritus.
7.00 pm Marċ tradizzjonali u popolari mill-Banda tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’ flimkien mal-Banda tal-Għaqda Mużikali Beland taż-Żejtun. Il-Banda  ‘La Valette’ tibda minn Triq ir-Repubblika, Triq San Ġwann, Misraħ San Ġwann, Triq Merkanti, Triq Melita, Triq San Pawl, Triq San Kristofru sa ħdejn il-Monument tal-Qanpiena, filwaqt li l-Banda Beland tibda minn Triq Melita, Triq San Pawl, Triq San Kristofru sa ħdejn il-Monument tal-Qanpiena. Fl-aħħar tal-marċ isir spettaklu pirotekniku tal-art u tal-ajru fil-Port il-Kbir imtella’ mill-Kummissjoni Nar tal-Għaqda tal-Pawlini.
IL-ĦADD, 10 TA’ FRAR
JUM IL-FESTA TAN-NAWFRAĠJU TA’ SAN PAWL
7.00 am Quddiesa ċċelebrata minn Patri Michael Camilleri O.P. Kappillan tal-Parroċċa ta’ Portu Salvu u San Duminku.
8.00 am Quddiesa ċċelebrata minn Patri Deo Debono O.S.A. Kappillan tal-Parroċċa ta’ Santu Wistin.
Għall-quddies tas-7.00 am u tat-8.00 am mistiedna s-Superjuri u r-Retturi tal-Knejjes tal-Belt Valletta.
9.00 am Jasal l-Eċċ. Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta u l-Eċċ. Tagħha Marie-Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta.
9.15 am Quddiesa Pontifikali mill-Eċċ. Tiegħu Mons Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta. Jinseġ il-Paniġierku l-istess Monsinjur Arċisqof.
11.45 am Quddiesa letta minn.Patri Victor Paul Farrugia O.Carm.
12.00 pm Il-Fondazzjoni Wirt Artna żżomm tradizzjoni antika ta’ sparar mis-Saluting Battery tal-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl, bħala l-Patrun tal-Gżejjer Maltin.
1.00 pm Marċ tradizzjonali u popolari mill-Banda tas-Soc. Fil. Naz. ‘La Valette’ li jgħaddi minn Triq San Pawl, Triq it-Teatru l-Antik, Triq ir-Repubblika, Triq Nofsinhar, Triq Zakkarija, Misraħ San Ġwann, Triq San Ġwann, Triq il-Merkanti, Triq Melita u Triq San Pawl.
3.45 pm Quddiesa bl-Ingliż għall-viżitaturi mill-Kan. Magister Carmelo Busuttil, Arċipriet tal-Parroċċa tal-Birgu.
4.45 pm Għasar Kantat.
5.30 pm Purċissjoni Sinodali bil-vara ta’ San Pawl u r-relikwija tad-Driegħ Mirakoluż. Imexxi l-Kan. Dun Stefan Galea. Takkumpanja l-Purċissjoni sad-dħul tal-vara fil-Knisja, is-Soċjetà San Pawl Banda Konti Ruġġieru tar-Rabat li tilqa’ l-vara ta’ San Pawl ħierġa mill-Knisja bl-innu lil San Pawl ta’ Mro. Cardenio Botti.
6.15 pm Is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan ta’ Ħal Qormi tesegwixxi marċ minn Triq ir-Repubblika, Pjazza San Ġwann u tkompli takkumpanja l-vara ta’ San Pawl minn Triq il-Merkanti, Triq Melita u Triq San Pawl sad-dħul tal-vara fil-Knisja.
7.00 pm Stqarrija tal-fidi fi Pjazza San Ġwann immexxija mill-Arċipriet, il-Kan. Pen. Dun Vinċenz Borg.
9.30 pm Dħul tal-purċissjoni, Innu, Antifona u Barka Sagramentali. Matul il-purċissjoni, isir akkumpanjament pirotekniku mtella’ mill-Kummissjoni Nar fi ħdan l-Għaqda tal-Pawlini.
IL-ĦADD, 17 TA’ FRAR
10.00 am Quddiesa ta’ ringrazzjament ’l Alla u lill-Appostlu Missierna San Pawl għas-suċċess tal-Festa. L-Arċipriet u l-Kapitlu jirringrazzjaw lil kull min ħa sehem biex il-Festa kienet suċċess. Dħul tal-Vara lura fin-niċċa.
Noti:
Matul il-ġranet tal-Festa jieħu sehem il-Kor Parrokkjali ‘Saulus’.
Fil-Quddiesa tal-ħruġ tal-vara ta’ San Pawl min-niċċa u mill-Ewwel Jum tat-Tridu ’l quddiem, il-Kor u l-Orkestra jkunu taħt id-direzzjoni tal-Maestro Dr Joseph Gatt Ph.D.
Fid-19 ta’ Jannar l-orkestra hija fuq stedina tal-Għaqda tal-Pawlini.

Is-sehem tal-Għaqda tal-Pawlini fin-Notte Bianca

Hekk kif nhar is-Sibt saret it-12-il edizzjoni tan-Notte Bianca fil-Belt Valletta, l-Għaqda tal-Pawlini ħadet sehem f’żewġ attivitajiet waħda ‘Ejja kul Ravjul tal-Fjur’ u ‘Il-Festa Żgħar’.

L-atmosfera fi Triq l-Arċisqof bejn Triq San Pawl u Triq Sant’Ursola kienet sabiħa ħafna bin-nies jisimgħu l-mużika live mill-band ta’ Mark Spiteri Lucas filwaqt li jieklu r-ravjul u jixorbu. Kienet attività suċċess b’numru sabiħ ta’ nies li attendew għal din is-serata biex iduqu r-ravjul tradizzjonali Belti, tradizzjoni li reġġgħet tqajment min-Notte Bianca tas-sena li għaddiet.

Filwaqt li numru ta’ nies kielu r-ravjul, oħrajn fosthom tfal kellhom iċ-ċans jerġgħu jesperjenzaw il-Festa l-Kbira li saret f’April li għadda fuq skala iżgħar bl-istatwi tat-tfal. L-istatwi ta’ San Pawl, Santu Wistin, San Duminku u tal-Madonna tal-Karmnu li joħorġu fil-festi tat-tfal rispettivi sabu ruħhom fil-knisja ta’ Sant’Ursola. Għal ħabta tas-6.45pm bdew ħerġin l-istatwi merfugħa mit-tfal bl-istess ordni tal-Festa l-Kbira, l-ewwel San Pawl, Santu Wistin, San Duminku u l-Madonna tal-Karmnu. Akkumpanjati bid-daqq tal-marċi l-istatwi daru għal Triq l-Arċisqof lejn Triq il-Lvant u mbagħad għaddew minn Fuq l-Iljuni għall-Barrakka t’Isfel. L-istatwi ddaħlu fil-Barrakka t’Isfel fil-parti ta’ ġewwa. Wara l-istatwi qabdu t-triq lura għall-knisja rispettiva b’San Pawl jieqaf quddiem id-dar tal-Għaqda fi Triq l-Arċisqof fost il-brijju ta’ dawk preżenti għall-attività tar-ravjul.

Serata oħra suċċess. Inħeġġuk tingħaqad magħna fl-attivitajiet li jmiss. Kellem lil xi membru tal-kumitat.

 

L-1950 sena mill-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl

Din is-sena jaħbat l-1950 sena mill-martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl li seħħ fis-sena 67 f’Ruma. Dan hu anniversarju importanti kemm għall-Knisja fid-dinja u b’mod speċjali fl-Insinji Kolleġġjata Arċipretali u għall-Għaqda tal-Pawlini. Dan għaliex fil-Kolleġġjata tinsab parti mill-kolona li fuqha sar il-martirju ta’ San Pawl li hija relikwija meqjuma flimkien mad-driegħ.

Għalhekk l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mar-Reverendissimu Kapitlu tal-Kolleġġjata nħadem programm apposta biex jiġi ċċelebrat dan l-anniversarju b’mod speċjali fix-xahar ta’ Ġunju.

Fil-Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda tal-Pawlini li saret fis-6 ta’ Novembru 2017 ġiet inawgurat il-logo uffiċjali għal-festi speċjali sabiex jitfakkar il-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Dan il-logo sar minn Alan Xerri. Il-logo juri l-kolonna li tinsab fil-Kolleġġjata kif ukoll fuq in-naħa tax-xellug il-palma li tissimbolizza l-martirju. Insibu wkoll il-kliem A.D. 67-2017, 1950 Sena mill-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl, Patrun ta’ Malta u tal-Belt Kapitali, Valletta.