Feast 2024 – Malta of Paul

Feast of St.Paul’s Shipwreck in Malta at St. Paul’s Shipwreck Collegiate Church and the Pauline Parish

3 – 24 Februry 2024

SATURDAY, 25TH JANUARY – FEAST OF THE CONVERSION OF SAINT PAUL

6.00pm     Concelebrated Solemn Mass.

SATURDAY, 3RD FEBRUARY – CONCELEBRATION OF THE OPENING OF THE FEAST

5.30pm      Rosary

6.00pm     Concelebrated Solemn Mass. Afterwards the titular statue leaves its niche within the Parish Church amid Pauline hymns.

9.00pm    Dinner Dance organized by Għaqda tal-Pawlini at Westin Dragonara, St Julian’s.

SATURDAY, 10TH FEBRUARY  – LITURGICAL FEAST OF THE SHIPWRECK OF ST PAUL

10.30am    Concelebrated Solemn Mass by the Archpriest Can. David Cilia.  Panegyric by Fr. Christopher Caruana O.P. The orchestra will be under the direction of Mro. Hermann Farrugia Frantz.

12.00pm  The Fondazzjoni Wirt Artna will re-enact a full-gun salute fired from the Saluting Battery at the Upper Barracca Gardens in Valletta.

7.00pm     Official inauguration of the monument of St Paul near the Lower Barrakka Gardens.

FRIDAY, 16TH FEBRUARY 

7.30pm    Literary Musical Evening – organized by Pauline Cultural Academy in the Collegiate Church of St Paul’s Shipwreck

SATURDAY, 17TH FEBRUARY  – CHILDREN’S FEAST

10.00am    Mass at the Collegiate Church of St Paul for all Maltese children, followed by a manifestation accompanied by the Soc.
Fil. Naz. ‘La Valette’. Children from the parish carry a smaller-sized statue of St Paul atop their shoulders. The route is as follows: St Paul’s Street, Archbishop Street, Merchants Street, Old Theatre Street, Republic Street and St Lucy’s Street. At this final stage, the statue is raised high
and laid on a pedistal, overlooking St Paul’s Street.

8.00pm     An Evening in the Capital in St Paul Street featuring Spiteri Lucas Band

MONDAY, 19TH FEBRUARY

8.00pm     General Concert at the La Valette Band Club in Republic Street

FEBRUARY 20, 21, 22 – DAYS OF SOLEMN TRIDUUM
17.15 Vespers
18.00 Solemn Mass followed by the Tridum sermon delivered by Papàs Martin Zammit, Parish Priest of the Greek-Catholic Parish dedicated to Saint Mary of Damascus.

WEDNESDAY, 21ST FEBRUARY

8.30pm    Brass Band at the ‘La Vallette’ band club in
Republic Street organized by Għaqda tal-
Pawlini.

THURSDAY, 22ND FEBRUARY

7.00pm    Band marches with the statue of St Paul accompanied by the St Helen Band Club from Birkirkara. Band marches start from Republic Street and pass through the streets named St Lucy, St Paul’s, St Nicholas and Mediterranean street, to end near the Lower Barracca Gardens where the statue is placed on an ornate pedestal.

FRIDAY, 23RD FEBRUARY – EVE OF THE FEAST OF ST PAUL’S SHIPWRECK

5.15pm    Solemn Translation of the Relic of St Paul led by Archbishop Mons. Charles J. Scicluna.

7.00pm    Solemn Mass led by His Excellency Mons. Joe Galea Curmi, Auxiliary Bishop and Vicar General

7.30pm    Traditional and popular band march by the Società Filarmonica Nazionale La Valette The La Vallette Band begin from Republic Street and continue through St John, Merchants, Melita, St Paul’s, St Christopher’s streets and ends near the Siege Bell War Memorial. This will be followed by a fireworks display involving pyrotechnics and catherine wheels near the Siege Bell Memorial organized by the Fireworks Commission of the Għaqda tal-Pawlini.

SATURDAY, 24TH FEBRUARY – FEAST OF ST PAULS’ SHIPWRECK IN MALTA

9.15am    Arrival of Archbishop Mons. Charles J. Scicluna and the President of Malta His Excellency Dr. George Vella at the Collegiate Church of St Paul Shipwreck.

9.30am    Pontifical Mass including a panegyric by Archbishop Mons. Charles J. Scicluna.

12.45pm    Traditional band march by the Società Fil. Naz. La Valette along the main streets of Valletta. The march starts in St Paul’s
Street next to the Collegiate Church of St Paul, and sounds through Archbishop, Merchant’s, Republic, St John, Merchants, Melita and St Paul’s Streets and ends, once again, near the Collegiate Church.

4.00pm    Mass in English for foreign visitors led by Canon Carmelo Busuttil, Archpriest of Vittoriosa

5.30pm     Synodal Procession featuring the statue of St Paul (a wooden sculpture by Melchiorre Gafà) as well as the relic of St Paul. This procession will be accompanied by the Count Roger Band of Rabat.
The procession begins and ends in St Paul’s Street, passing through the
following streets: St Dominic, Merchants, Old Theatre, Republic, St John, Merchants, Melita and St Paul’s Streets.

6.15pm     The  Żejtun Beland Band will march through Republic Street, St John and will accompany the statue of St Paul from Merchants Street, Melita and ends in St Paul’s Street near the Collegiate Church.

9.30pm    Procession entrance into the Collegiate church. As the procession re-enters the Collegiate Church, it is greeted and celebrated with the Hymn of St Paul, antiphon Sanctæ Pauli composed in 1840 by Dr Paolo Nani, and the Eucharistic Benediction.

There will be a pyrotechnics display commemorating the event by the Fireworks Commission of the Għaqda tal-Pawlini

Matul il‑purċissjoni, isir akkumpanjament pirotekniku mtella’ mill‑Kummissjoni Nar fi ħdan l‑Għaqda tal‑Pawlini.

In case of bad weather, the feast will be postponed to Sunday, February 23, 2024.

Rapport Amministrattiv

Rapport Amministrattiv, April 2022

ippreżentat mis-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda tal-Pawlini, Edward Bonello.

 

Introduzzjoni

 

F’isem il-Kumitat Ċentrali tal-Għaqda tal-Pawlini, qed nippreżenta dan ir-Rapport Amministrattiv ta’ ħidma għall-perjodu Novembru 2021 – April 2022.

 

Festa 2022 – Nhar l-Għaxra ta’ Frar

 

Il-Festa ta’ din is-sena kienet waħda li żgur ser tibqa’ fil-memorja tagħna lkoll. Kienet festa li ġiet f’baħar ta’ sfidi u inċertezza, madanakollu il-Pawlini Beltin għal darb’oħra wrejna lil Malta kollha li aħna tassew baħrin tal-maltemp, u dawwarna l-isfidi f’suċċess. Hawn ser nagħti rendikont fil-qosor dwar il-preparamenti li ħejja l-Kumitat Ċentrali tal-Għaqda bi preparazzjoni għall-festa.

Filfatt l-Għaqda tal-Pawlini applikat sabiex torganizza festa ridotta fid-dawl taċ-ċirkostanzi li kien għaddej minnhom il-pajjiż, liema programm kien jinkludi attivitajiet bilqiegħda minflok marċi, u l-Purċissjoni ridotta – jiġifieri b’ferm inqas nies minn dawk li imdorrijin bihom sabiex jiffurmaw bubbles skont il-liġi.

Din l-applikazzjoni sfortunatament ma ġietx milquha mill-Awtoritajiet tas-Saħħa, u għalhekk xtaqna li nitkellmu ma’ tali awtoritajiet sabiex nispjegaw il-miżuri li kellna f’moħħna li nattwaw sabiex nipproteġu s-saħħa pubblika. Tali talba qatt ma ntlaqgħet. Għalhekk għamilna applikazzjoni oħra, din id-darba sabiex issir funzjoni Reliġjuża fi Pjazza San Ġwann, li għaliha jkun hemm il-vara preżenti ukoll, però din xortawaħda ġiet rifjutata mingħajr spjegazzjoni. Sadantittant sar kuntatt mal-Kurja tal-Arċisqof li tatna s-sostenn tagħha.

Għalhekk saret applikazzjoni oħra, din id-darba sabiex issir attività bilqiegħda fi Triq San Pawl bis-sehem tal-vara u tal-Banda La Valette, tali permess ħareġ nhar is-7 ta’ Frar 2022 fost il-ferħ u l-emozzjonijiet ġenwini tal-Pawlini.

Kienet festa li rrikediet impenn enormi – hekk kif konna responsabbli minn protokolli u loġistika estensiva. Mingħajr l-impenn u d-dedikazzjoni tal-membri ma konniex naslu.

M’aħna ser ninsew qatt il-mument li San Pawl tfaċċa fil-bieb tal-Kolleġġjata, wara sentejn nistennew dak il-mument, u għan-noti ta’ Cardenio Botti tal-Marcia San Paolo, ħareġ fosta u għall-ewwel darba fl-istorja dar l-isfel lejn il-wita tat-triq li ġġib ismu għall-attività li ħejjejna.

Kienet attività li ntlaqgħet tajjjeb – iżda iktar important minn hekk, rajna lil San Pawl fit-triq fostna – u ftaħna it-tieqa beraħ sabiex ħaddiehor issa jista’ jiċċelebra. Għal darb’oħra konna pijunieri u ktibna l-istorja.

San Pawl kien l-aħħar li ħareg fl-2020 – u San Pawl kien l-ewwel li reġa’ ħareġ fl-2022!

 

Festi ta’ Ġewwa

 

Il-festa naturalment kienet diġà laħqet qofol mill-isbah bil-festi rikki u imprezzabbli ta’ ġewwa, li jien inħobb insejhilhom ħamest ijiem ta’ Ġenna fl-Art!

Ta’ min jinnota li waqt il-Pontifikal Solenni kenna l-privileġġ li nilqgħu fostna lill-President tal-Parlament Ewropew Dr Roberta Metsola li għażlet proprju l-Festa tagħna sabiex tagħmel l-ewwel żjara uffiċjali tagħha wara li kienet għadha kif ġiet eletta fil-kariga tagħha ftit jiem qabel.

Nibqgħu niftakru din is-sena ukoll għax kien propju waqt il-Pontifikal Solenni ukoll li ġiet ikkonfermata iż-żjara Pastorali ta’ Papa Franġisku li għadha kif intemmet f’pajjiżna. Tassew kienet sena ta’ memorji kbar.

Il-kumitat din is-sena ħaseb li jagħżel tema ewlenijja għal din il-festa li kienet ‘Ġrajjietek Ġrajjietna’, tema li intużat fuq il-mezzi kollha. Din it-tema nebbħet l-organizzazzjoni tal-festa kollha sabiex jintlaħaq l-għan ewlieni tal-festa ta’ ġid spiritwali u għaqda fost il-Pawlini.

 

Festi ta’ Barra

 

Intant kif diġa għedna, il-Kumitat ħaseb li jeżerċita responsabbilità u kawtela kbira fl-organizzazzjoni tal-festa tant li minflok marċi organizza attivitajiet seated li għalihom tat is-sehem tagħha il-Banda La Vallette b’mod esklussiv.

Madanakollu, xortawaħda il-Kummissjoni Armar ħadet ħsieb li żżejjen it-toroq tal-Kapitali bl-isbaħ armar kif jixraq. Hawn ta’ min jinnota li għal din is-sena kellna t-triq tal-Knisja armata minn Triq Melita sas-Suq bil-pavaljuni l-ġodda – triq kapulavur uniku li issa lest mill-ħjata u sfumar kollu sabiex titgawda fil-festa tagħna.

Din is-sena komplejna nżanżnu ukoll proġett ieħor li miexi b’ritmu sabiħ – il-bandalori ta’ Misraħ San Ġwann li jġibu x-xbiegħat tal-Gran Mastri tal-Ordni. Baqa’ ħafna enerġija u ideat sabiex nagħmlu ħafna iżjed proġetti sbiħ – għalhekk nappella għas-sostenn tagħkom il-membri biex inkomplu naħdmu!

Bl-istess mod, l-Għaqda permezz tal-Kummissjoni Nar xortawaħda ħejjiet programm tan-nar sabiħ sabiex jakkumpanja l-mumenti tradizzjonali tal-festa.

Il-festa però ma bdietx mal-attivitajiet – kienet ilha titwassal fid-djar tal-Pawlini permezz tal-programm online li tellgħet il-Kummissjoni tal-Komunikazzjoni – Strada San Paolo.

Għal darb’oħra dan il-programm xeħet dawl fuq aspetti oħra tal-festa permezz ta’ intervisti u features maħdumin għall-okkażjoni – programm li reġa’ ntlaqa’ tajjeb u kien imfaħħar ħafna – grazzi mill-qalb lil dawk kollha li kienu involuti fil-produzzjoni.

Ftit jiem qabel iltqajna f’dan it-tempju ghal edizzjoni oħra suċċess tas-Serata Musico-Letterarja – din id-darba bit-tema ‘il-Ġrajja’, li għal darb’oħra tatna esperjenza mill-isbah ta’ arti u letteratura bit-tema Pawlina imtella’ b’tant professjonalita mill-Akkademja Kulturali Pawlina tal-Għaqda tagħna.

Hawn ukoll, iċċelebrajna flimkien mat-tfal tagħna, il-Festa tat-tfal, bil-purċissjoni bil-vara ż-żgħira ta’ San Pawl li għal din is-sena saret minn taħt in-navi tal-Knisja !

Il-Kumitat għal darb’oħra organizza ukoll żjara sal-Bank tad-Demm f’tal-Pietà fejn numru sabiħ ta’ membri taw id-demm – tradizzjoni li issa daħlet tajjeb fil-kalendarju tagħna.

Ma kienetx tkun festa kompluta kieku ma ħrigniex il-pubblikazzjoni tal-festa annwali tagħna li l-Board Editorjali għal darb’oħra ħa ħsieb bi professjonalità kbira.

L-istess nistgħu ngħidu għall-pubblikazzjoni li tiħu ħsieb il-Fergħa Żgħażagħ ‘Leħen iż-Żgħażagħ’ kif ukoll il-Flokk tal-festa – li it-tnejn intlaqgħu tajjeb ferm.

 

Xogħol ta’ matul is-sena

 

Issa nixtieq nagħti ħarsa lejn ix-xogħol estensiv li l-Għaqda għamlet permezz tal-Kumissjonijiet u l-Fergħat tagħha matul is-sena u li mhux neċessarjament direttament għandu x’jaqsam mal-Festa.

 

Proprjetajiet tal-Għaqda

 

Nibda b’numru ta’ proġetti importanti li bħalissa għaddejjin b’rabta mal-proprjetajiet tal-Għaqda. L-Għaqda għandha bi prijorità li tiħu ħsieb il-proprjetà tagħha sabiex inkunu f’pożizzjoni li nagħmlu użu dejjem aħjar minnha.

Filfatt il-Kumitat, bl-għajnuna tal-Arċipriet u l-Kapitlu irnexxielu jottjeni titlu iktar b’saħħtu ta’ Ċens fuq il-Maħżen ta’ Triq Sant’Ursola mill-Arċikonfraternità tal-Karitá – proprjetà li sa issa l-Għaqda kienet tuża b’titlu li ma kienx sod legalment. Dan il-maħżen għalhekk issa jgħajjat lill-Għaqda b’garanzija ta’ tul ta’ snin u għalhekk issa beda xogħol ta’ manutenzjoni u restawr fih sabiex ikun jista jintuża b’mod iżjed effiċjenti.

Intant ix-xogħol li jinvolvi tindif tal-ġebla, dawl u ilma ġdid, issa miexi b’ritmu b’saħħtu u daqt inkunu nistgħu nistivaw l-armar tagħna fih. Dan il-proġett qed isir bil-fondi miksuba mill-Kunsill Malti ghall-Arti u l-Kultura u bis-suppport tal-Perit Andrew Ellul li nirringrazzjawh.

Sadanittant għaddej xogħol ieħor bħalissa – din id-darba xogħol fuq il-faċċata tad-Dar tal-Pawlini fejn qed isir restawr taż-ħewġ gallariji tal-injam u l-aperturi u l-bieb. Dan qed isir b’fondi oħrajn li l-Għaqda kisbet b’suċċess mill-Planning Authority.

 

Riforma Shubija

 

Fl-aħħar xhur, implimentajna ukoll ir-Riforma tas-Sħubija wara li intom tajtuna l-mandat waqt l-aħħar Laqgħa Ġenerali li għamilna f’dan il-post. Illum filfatt ser inkunu qed inqassmu l-cards skont il-livelli tas-sħubija li għażiltu intom – Magnus, Ħuġġieġa, Lifgħa, Sejf u Pawlini. Din ir-riforma ntlaqgħet tajjeb ħafna u l-membri rrikorrew bi ħġarhom. Nappella lil dawk li għadhom ma għażlux livell ta’ sħubija sabiex jagħmlu dan mill-iżjed fiss sabiex jibqgħu membri tal-Għaqda tagħna.

 

Armar

 

Fl-aħħar xhur l-Għaqda tagħna permezz tal-Kummissjoni Armar sebbaħna it-triq tal-Knisja bl-armar tagħna f’ħafna okkażjonijiet – speċjalment il-festi li jiġu ċċelbrati fil-Kolleġġjata tagħna bħal San Mikiel, San Martin, San Omobonu u San Krispin u San Krispinjanu, kif ukoll il-Milied u okkażjonijiet oħrajn.

Dan kollu sar fl-istess waqt li kienet għaddejja ħidma ta’ riorganizzazzjoni estensiva tal-imħażen sabiex dejjem nibżgħu għall-wirt tal-armar tagħna, kif ukoll xoghol ta’ kirjiet kummerċjali.

 

Komunikazzjoni

 

Naqleb issa għall-ħidma fil-qasam tal-komunikazzjoni, fejn l-Għaqda ħadet il-messaġġ tagħha, u l-mod ta’ kif twasslu, bis-serjetà iżjed minn qatt qabel. Illum nistgħu ngħidu li l-Għaqda tagħmel użu eċċellenti mill-pjattaformi kollha li għandha għad-dispożizzjoni tagħha, kemm diġitali soċjali kif ukoll tradizzjonali. Dwar l-użu tas-Social Media nistgħu ngħidu li llum l-Għaqda twassal leħinha b’mod frisk u attwali u regolari. Dan kien impenn li intlaqa’ tajjeb ferm tant li illum nikkalkulaw li l-interazzjonijiet mal-paġna tal-Għaqda fl-aħħar xhur żdied b’25%.

Ma abbandunajniex il-mezzi tradizzjonali tant li żammejna preżenza anke fuq mezzi bħat-televiżjoni u r-radju meta kellna bżonn inħabbru jew inniedu proġetti ġodda u attivitajiet speċjali.

 

Attivitajiet

 

Ngħaddi issa sabiex nitkellem dwar in-numru sabiħ ta’ attivitajiet li organizzajna sabiex nibqgħu inżommu l-kuntatt, filwaqt li niġbru fondi b’risq il-festa.

Fil-jiem tal-Milied saret attività bl-isem ‘Il-Banda tal-GranMastru’ b’kollaborazzjoni mas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valette fis-sede tagħhom. Din l-attività kompliet tgħaqqad iż-żewġ entitajiet u l-membri rispettivi.

Saret ukoll bibita għall-membri tal-Għaqda sabiex ningħaqdu qabel il-Milied kif ukoll id-Dinnerdance tal-Festa ġewwa l-Lukanda Westin f’San Ġiljan bis-support tal-Fondazzjoni Save a Life.

Il-Fergħa Żgħażagħ ħadu ħsieb li jżommu lill-Pawlini ċkejknin attivi permezz tal-attività ta’ żmien il-Milied ‘Nagħmlu Grotta’ kif ukoll il-Bake Sale filwaqt li l-Fergħa Nisa għamlu numru sabiħ ta’ attivitajiet bħal Coffee Mornings li dejjem iħallu qligħ sabiħ.

Fl-aħħar u mhux l-inqas ma nistax ma nsemmiex proġett ambizzjuż li għamilna wisq kburin – il-ktieb tal-50 sena. ‘L-Għaqda tal-Pawlini – L-Ewwel Ħamsin Sena’ filfatt kien proġett li sar fuq numru ta’ snin u li kien jinvolvi riċerka estensiva minn grupp ta’ voluntiera membri professjonali li taw lill-Għaqda ġojjell imprezzabbli.

F’dan il-ktieb insibu l-istorja kollha tal-Għaqda għażiża tagħna fid-dettall tal-kumitati differenti, l-attivitajiet li organizzajna, il-ġrajjiet u l-festi li ċċelebrajna – żgur li ktieb li kull min għandu l-Għaqda tagħna jew il-festa għal qalbu żgur għandu jkollu.

Minn qalbi nirringrazzja lil Martin Gravina, Pawlu Mizzi u Carl Farrugia tax-xogħol imprezzabbli li huma taw f’dan il-proġett. Min għadu ma akkwistax kopja, jista’ jagħmel dan illum wara din il-laqgħa.

 

Ringrazzjamenti / konklużjoni

 

Ma nistax nagħlaq dan ir-Rapport Amministrattiv mingħajr ma nagħmel ftit ringrazzjamenti. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-Arċipriet ħabrieki tagħna, Kan. David John Cilia li l-għaqal u d-determinazzjoni tiegħu huma dejjem gwida għalina f’kull mument tal-ħidma tagħna.

Nirringrazzja ukoll lill-Viċi Arċipriet Kan. David Torpiano li dejjem insibuh ta’ spalla magħna, dejjem b’kelma ta’ kuraġġ.

Il-President Douglas Mifsud li mexxa l-ewwel Festa tiegħu b’determinazzjoni u viżjoni għaqlija. Douglas wera mill-ewwel li huwa President kapaċi jgħaqqad lill-Pawlini flimkien u jmexxihom anke meta jinqalgħu l-isfidi – u dan għamlu b’suċċess!

Sħabi kollha tal-Kumitat li ħdimna kollha flimkien katina waħda – kulħadd tista’ tgħid espert fil-qasam tiegħu u b’energija sabiħa.

Fl-aħħar u mhux l-inqas nirringrazzja lill-membri kollha tal-Għaqda tagħna, kemm dawk li huma magħna llum, kif ukoll dawk li marru jgawdu lill-Appostlu tal-Ġnus mill-viċin.

L-Għaqda tagħna għandha l-kariżma li iktar ma taffaċċja sfidi iktar tissoda u iktar tikber! Din xi ħaġa li rajniha sseħħ quddiemna din is-sena. Ejja nkomplu ningħaqdu flimkien u nkomplu naħdmu, sabiex niċċelebraw flimkien u nikbru flimkien.

 

Għax San Pawl magħna!

 

***

 

Dan ir-Rapport Amministrattiv kien moqrij, approvat u ffirmati llum, il-5 ta’ April 2022.

 

Douglas Mifsud                                                                  Edward Bonello

President                                                                               Segretarju Ġenerali

San Barnaba

San Barnaba ma kienx wieħed mit-tnax li Ġesù sejjaħ biex ikunu appostli. Imma sa mill-bidu nett ġie msejjaħ appostlu minħabba l-ħidma kbira tiegħu għall-Knisja. Kien Lhudi, twieled f’Ċipru, trabba f’Ġerusalemm, u x’aktarx li studja fl-iskola ta’ Gamaljel, fl-istess żmien ma’ San Pawl.

Kien wieħed minn tal-ewwel li kkonvertew għall-Kristjaneżmu, f’Ġerusalemm, wara Pentekoste. Kien jismu Ġużeppi, imma l-appostli biddlulu ismu f’Barnaba – Bin il-Faraġ. Kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu s-Santu u l-fidi.(Atti 11:24) Kellu għalqa, u biegħha, u dak li daħħal tagħha tah lill-appostli biex iqassmuh lill-foqra. Meta San Pawl, tliet snin wara li kkonverta, mar Ġerusalemm, kien Barnaba li laqgħu u introduċieh lil San Pietru u lill-Insara li għall-ewwel sabuha bi tqila biex jemmnu kif minn persekutur qalil, sar wieħed minnhom mimli b’ħeġġa l-iktar kbira.

Minn Ġerusalemm, Barnaba mar iżur il-Knisja ta’ Antjokja. Kien f’din il-belt li s-segwaċi ta’ Kristu bdew għall-ewwel darba jiġu msejħa Insara. Darba minnhom Barnaba mar Tarsu, sab lil San Pawl, u wara li stiednu, ħadu miegħu u ħadmu flimkien biex isaħħu l-Komunità ġdida ta’ Antijokja. Meta waqa’ għaks kbir f’Ġerusalemm u l-Insara kienu qed ibatu, San Barnaba u San Pawl ġabulhom l-għajnuna li kienu ġabru minn għand l-Insara ta’ Antjokja. Imbagħad Barnaba ngħaqad ma’ San Pawl u mar miegħu fl-ewwel vjaġġ missjunarju. Magħhom ħadu lil Mark (l-Evanġelista, li kien il-kuġin ta’ Barnaba) li wara telaqhom f’nofs triq.

Meta nqalgħet il-kwistjoni taċ-ċirkonċiżjoni, Barnaba kien jaqbel ma’ San Pawl u mar miegħu għall-Konċilju ta’ Ġerusalemm. San Barnaba u San Pawl kienu ser jerġgħu jmorru jipprietkaw flimkien iżda ma qablux fuq Mark. Barnaba ried li jeħduh magħhom iżda San Pawl ma riedx. Spiċċaw biex Barnaba ħa lil Mark u mar Ċipru, waqt li San Pawl ħa lil Sila u mar is-Sirja. Wara dan ma nafux x’sar minn Barnaba. Iżda t-tradizzjoni tgħid li miet martri, mħaġġar, f’Salamis, Ċipru, fis-sena 61.

Il-Festa ta’ San Barnaba tiġi ċċelebrata fil-11 ta’ Ġunju.

L-Għaqda tal-Pawlini żżur l-Awtoritajiet Ċivili u Ekkleżjastiċi

Is-Sibt 11 ta’ Jannar 2020 – Bħala parti mill-ftuħ taċ-ċelebrazzjonijiet tal-50 sena mit-twaqqif tagħha, l-Għaqda tal-Pawlini flimkien mal-Arċipriet Kan. David Cilia u l-Kummissjoni tal-50 sena għamlu żjara lill-President ta’ Malta Dr George Vella u lill-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna.

Fil-Palazz ta’ Sant’Anton huma ltaqgħu mal-President ta’ Malta Dr George Vella fejn is-Sur Mario Cassar, President tal-Għaqda tal-Pawlini spjega x’inhi l-ħidma tal-Għaqda tal-Pawlini fost il-komunità Parrokkjali fil-Belt li tinkludi l-organizzazzjoni tal-Festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl kif ukoll ħidma soċjali oħra fil-komunità u l-attivitajiet li se jsiru biex jiċċelebraw dawn il-ħamsin sena. Il-President ta’ Malta min-naħa tiegħu rringrazzja lill-Għaqda tal-Pawlini tal-ħidma tagħha u f’isem il-Maltin irringrazzjaha li baqgħet taħdem biex in-nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta jibqa’ jiġi ċċelebrat.

Wara saret żjara lill-Arċisqof ta’ Malta Mons. Charles J. Scicluna fil-Kurja ta’ Arċisqof. Is-Sur Mario Cassar tkellem dwar il-ħidma tal-Għaqda tal-Pawlini fi ħdan il-Parroċċa flimkien mal-Arċipriet il-ġdid Dun David Cilia. L-Arċisqof faħħar il-ħidma tal-Għaqda tal-Pawlini matul is-snin u rringrazzjaha tal-ħidma tagħha fil-Parroċċa.

Kemm il-President kif ukoll l-Arċisqof ġew ippreżentati b’ritratt tal-istatwa kapolavur Melchiorre Gafà li tirrappreżenta lil San Pawl jipprietka kif ukoll kopja tal-pubblikazzjonijiet tal-Festa, il-Programm tal-Festa maħruġ mill-Bord Editorjali kif ukoll Leħen iż-Żgħażagħ maħruġ mill-Fergħa Żgħażagħ Pawlini.

Laqgħa Ġenerali – Ottubru 2019

Il-Ħadd li għadda, 27 ta’ Ottubru, l-Għaqda tal-Pawlini żammet il-Laqgħa Ġenerali ta’ Ottubru li għaliha kien hemm attendenza tajba ħafna, speċjalment minn membri nisa. Kienet laqgħa li fiha il-komunità Pawlina iltaqgħet għall-ewwel darba mal-Arċipriet il-ġdid Dun David John Cilia.

Kien proprju Dun David li fetaħ il-laqgħa permezz ta’ talba sabiex minn hemm kellna introduzzjoni mill-President is-Sur Mario Cassar. Segwa s-Segretarju tal-Għaqda, is-Sur Douglas Mifsud li qara l-minuti tal-aħħar laqgħa ġenerali. Is-Sur Mifsud qara rapport amministrattiv dettaljat fejn bħal dejjem issemmew numru ta’ attivitajiet li organizzaw il-fergħat u kummissjonijiet fi ħdan l-Għaqda fl-aħħar xhur.

It-teżorier is-Sur Mario Bonello aġġorna lil kulħadd dwar l-elementi finanzjarji, li għall sena oħra kellhom bilanċ pożittiv ħafna. Kien rapport dettaljat kif jixraq lil Għaqda tagħna u kif approvat mir-reviżuri.

Matul il-laqgħa sar intervent mill-Onorevoli Claudio Grech li kellimna dwar is-Save a Life Foundation u kif din il-Fondazzjoni tixtieq tkompli tikkollabora mal-Għaqda tal-Pawlini sabiex tkompli toffri esperjenzi pożittivi lil tfal u żgħażagħ li jaf jispiċċaw isibu l-iżvog tagħhom f’mezzi perikolużi.

Tressqet ukoll mozzjoni li fiha l-Kumitat kurrenti tal-Għaqda tal-Pawlini ippropona li jsiru żewġ addendi fl-istatut kif ukoll li togħola r-rata tal-isħubija minn €5 (nisa) u €7 (irġiel) għal rata fissa ta’ €10. L-addendi ġew approvati filwaqt li wara diskussjoni kostruttiva li nvolviet lil ħafna, il-Kumitat ġie mitlub li jerġa jirrevedi l-proposta dwar il-bidla fir-rati ta’ sħubija.

Wara li ġew diskussi u maqbula xi punti oħra li ġew imqajjma mill-membri preżenti, il-laqgħa ntemmet mill-President.

Ritratti ta’ Carl Farrugia

Il-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu u l-Gran Mastru Pinto

Fost tant u tant benefatturi li taw is-sehem tagħhom biex il-knisja tista’ tgawdi tant privileġġi, tradizzjonijiet u teżori sbieħ, ma nistgħux ma nsemmux wieħed mill-benefatturi ewlenin, il-Gran Mastru Fra Manuel Pinto de Fonseca.

Fra Manuel Pinto de Fonseca twieled fl-1681 u miet fit-23 ta’ Jannar 1773. Kien Kavalier tal-lingwa tal-Portugall fl-Ordni ta’ Malta u sar it-68 Gran Mastru tal-ordni mill-1741 sa mewtu. Kien nobbli Portugiż, bin Miguel Álvaro Pinto da Fonseca, u martu, Ana Pinto Teixeira.

Fl-1762, dan il-Gran Mastru, qabel il-festa tal-10 ta’ Frar, kien talab lill-kapitlu biex jagħmlulu tron fuq il- presbiterju fin-naħa tal-Vanġelju li kellu jibqa’ hemm għal dejjem. Il-Kapitlu wieġbu li minħabba li l-presbiterju kien żgħir dan ma setax isir. Iżda kif inqraw f’dokumenti ikkonservati fl-arkivju kapitulari “għall-imħabba li kellu lejn din il-knisja Kolleġġjata tiegħu, huwa ordna li minn flusu jitwessa’ kemm meħtieġ il-presbiterju.”

Biex aktar ikabbar id-dinjità tal-knisja, l-istess Gran Mastru ried li l-Ġurati jkollhom fil-knisja sedja fissa, li fil-jiem tas-solennitajiet kellha tkun mgħottija minn stratt ta’

damask aħmar. Il-Gran Mastru Pinto kellu devozzjoni speċjali lejn il-festa tan-Nawfraġju u ħalla legat ta’ flus li ssir kull sena. Huwa ħalla wkoll quddiesa li kellha titqaddes fis-sena għall-intenzjoni tiegħu.

Wieħed ma jistax ma jfakkarx li kien dan il-Gran Mastru li rregala lill-knisja il-ġirandra monumentali li tintrama fil-festi ta’ Corpus u tal-Qalb ta’ Ġesù u f’Ħamis ix-Xirka fl-Artal tar-Ripozizzjoni, xogħol l-aktar prezzjuż maħdum fil-fidda, li żgur hija waħda mill-akbar teżori li għandha l-knisja.

1990: Ir-relikwija tal-Id ta’ San Pawl f’Palazzolo

Fis-sena 1990 il-Belt ta’ Palazzolo fi Sqallija ċċelebrat it-tielet ċentinarju minn meta l-belt għażlet bħala patrun tagħha lil San Pawl.

Fis-sena 1690 il-Kongregazzjoni tar-Riti laqgħet it-talba tal-kleru u l-poplu ta’ Palazzolo biex il-belt ikollha bħala Patrun u Protettur tagħha lil San Pawl.

Għal dawn il-festi speċjali il-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta ntalbu biex jibagħtu r-relikwija tal-id ta’ San Pawl f’Palazzolo. Fl-imgħoddi din ir-relikwija ittieħdet Spanja, Ruma, Reggio Calabria, Sirakuża u fl-1961 Palazzolo.

Għalhekk telgħu jakkumpanjaw ir-relikwija f’Palazzolo l-Kan. Kantur Dun Ġwann Borg u l-Kan. Pen. Ġużeppi Zammit.

Ir-relikwija ttieħdet bil-vapur sa Sirakuża fejn ġiet milqugħa minn delegazzjoni minn Palazzolo akkumpanjati minn xi Carabinieri Taljani. Fl-14 ta’ Lulju filgħaxija l-Kanonċi u r-relikwija waslu Palazzolo fejn sabu jistennewhom l-Arċisqof ta’ Sirakuża fil-kunċert tal-Kapuċċini ftit ‘l bogħod miċ-ċentru tal-Belt. Ir-relikwija ttieħdet minn Mons. Giuseppe Costanzo, Arċisqof ta’ Sirakuża taħt baldakkin u sar korteo bis-shem tal-kappillani ta’ Palazzolo flimkien mal-membri tal-konfraternitajiet, tal-għaqdiet u l-banda tal-post.

Ir-relikwija ntlaqgħet biċ-ċapċip, tixjir, musketterija u l-entużjażmu kbir tan-nies li fgat il-pjazza prinċipali ta’ Palazzolo. Wara saret quddiesa pontifikali fuq iz-zuntier tal-knisja ddedikata lil San Pawl u wara velja ta’ talb fil-knisja.

L-għada l-Ħadd ir-relikwija tpoġġiet fuq l-altar maġġur għall-venerazzjoni tan-nies. Filgħodur saru diversi quddisiet u filgħaxija sar pontifikal mmexxi fil-Kardinal Francesco Carpino, ċittadin ta’ Palazzolo.

Wara saret purċissjoni solenni bl-istatwa ta’ San Pawl mat-toroq prinċipali tal-belt. Fil-purċissjoni nħarġet ukoll ir-relikwija tal-id ta’ San Pawl fost il-ferħ u ċ-ċapċip tan-nies.

Ir-relikwija f’Palazzolo ngħatat importanza kbira f’Palazzolo hekk kif fit-toroq u l-ħwienet wieħed seta’ jilmaħ posters kbar, stampi u ritratti tal-relikwija tal-id ta’ San Pawl.

Informazzjoni meħuda mill-artiklu “Kanoniċi Maltin għal Festi fi Sqallija, Ir-Relikwija ta’ l-id ta’ San Pawl f’Palazzolo” miktub mill-mibki Kanonku Dun Ġwann Ciarlò fil-Programm tal-Festa ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta tal-1991.

Suċċess tal-Maltin

Sebaħ jum ġdid – il-11 ta’ Frar. Għaddiet festa oħra u nistgħu ngħidu b’wiċċna minn quddiem li kellna festa li ħalliet il-ġid. Festa li wara tant ħidma minn ħafna voluntiera, maħbuba ta’ San Pawl u msieħba fl-Għaqda tal-Pawlini, sarrfet dan kollu fi frott bnin. Ġid li mess il-qalb u r-ruħ ta’ kull min attenda fit-toroq tal-Belt Valletta jew segwa l-festa bil-mezzi tax-xandir.

Aħna l-Pawlini niftaħru li tagħna hija festa kbira – imma kif nistgħu ma ngħidux hekk wara li rajna tant folol joħonqu t-toroq ta’ Beltna? Sa minn kmieni filgħodu ndunajna li kien hemm attendenza ġmielha għall-Pontifikal iżda wkoll ammont kbir ta’ familji tul it-toroq ewlenin. Hekk kif il-Banda tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette bdiet il-marċ tradizzjonali tagħha, dawn bdew jiżdiedu ġmielhom. Ma setax jonqos li fin-niżla tal-Mażżri, aktar ma noqorbu lejn il-bidu tal-purċissjoni, il-folol kibru. Ħafna minnha ammettew li kienu ilhom is-snin ma jħossu tant folla waqt il-ħruġ tal-vara maestuża ta’ San Pawl Nawfragu.

Kienu xeni mill-isbaħ ta’ Beltin, Maltin u turisti jammiraw ir-refgħa qalbiena ta’ sħabna jġorru l-kapulavur tal-Gafà fuq spallithom. Qabel għamlu hekk, l-iskwadra tar-reffiegħa taw tislima xierqa lill-mibki ex-prokuratur tal-vara s-Sur Charlie Grima li ħalliena s-sena li għaddiet u minn hemm, taħt id-direzzjoni tal-bravu Paul Scerri, irħewla għall-ħidma filwaqt li l-aħwa Bonello u Michael Borg, raw li dawn ikollhom l-ilma tul it-triq. Il-Kapitlu akkumpanja l-purċissjoni b’eleganza u fakkarna li huwa Kristu ċ-ċentru ta’ din il-Festa, imwassal lilna minn San Pawl permezz ta’ nawfraġju li Pawlu stess xtaq jevita.

NET TV għoġobhom itellgħu l-programm Forċina u għalhekk numru ta’ membri tal-kumitat fost oħrajn, ħadu l-ħin tagħhom sabiex marru għall-intervista. Sadattant għaqdiet Beltin oħrajn bdew jilqgħu u jsellmu lil San Pawl. Bdew sħabna d-Dumnikani, umbagħad dawk Karmelitani u sa fl-aħħar dawk Agostinjani. Mumenti mill-isbaħ ta’ għaqda li dejjem qed tissaħħaħ bejn il-Beltin.

Forsi kien grazzi għar-ritratti li bdew telgħin fuq Facebook li rrealizzajna li hekk kif saret l-istqarrija tal-Fidi fuq San Ġwann, il-pjazza kienet tassew ippakkjata nies. Xi ħadd ikkummenta li ma kienx hemm post fejn taqa’ labra. Minn hemm San Pawl qabad triqtu lejn il-Kolleġġjata. Ħin li ħafna jkunu qed jistennew sabiex jieħdu refgħa qasira – esperjenza li ħafna Pawlini u mhux, jistennew. Il-Banda Konti Ruġġieru tar-Rabat, akkumpanjat lil Pawlu sal-bieb tal-Knisja.

Id-dħul kien dħul mill-aqwa. Il-Pawlini kantaw l-antifona ta’ Nani flimkien – qalb memorji, dmugħ ta’ ferħ, taqbiliet u ċapċip tal-idejn. Hemm ħafna persuni li ħadmu bla qatt ma ssemmew jew dehru u li permezz tagħhom ukoll twettaq dan is-suċċess. Diffiċli nagħmlu lista imma nsellmulhom u nirringrazzjawhom minn qiegħ qalbna. Aħna li ħdimna għal dan is-suċċess nittamaw li inti li qed taqra dan l-artiklu kont wieħed jew waħda minn dawk li gawdejt magħna din il-Festa tal-Maltin! Inħeġġuk sabiex tibqa’ ssegwi l-ħidma fuq il-paġni ta’ Facebook u Instagram u tingħaqad bħala membru tal-Għaqda tal-Pawlini. Tista’ tagħmel dan billi tibgħatilna email fuq info@www.sanpawl.com.

Viva l-Appostlu Missierna San Pawl. Bierku lil Mulej li wasslu ġo artna.

 

Ritratti ta’ Carl Farrugia

Un augurio da Palazzolo

Durante questi anni il comitato dei festeggiamenti di Palazzolo si è fatto promotore di incontri ecumenici e gemellaggi di indubbio valore culturale e religioso. Basti pensare agli incontri con le comunità ortodosse, i gemellaggi con le comunità paoline di Malta e Grecia e gli scambi culturali con Cocullo e Fratta Polesine.

Con i Paolini di Malta in particolar modo abbiamo avuto modo di conoscerci di presenza e di partecipare alle rispettive feste con gioia e devozione. Recentemente i Maltesi hanno collaborato ai festeggiamenti a Palazzolo tramite la Società Filarmonica Nazionale “La Valette”, il comitato dei Paolini e giovani Paolini a Valletta, il Dr. Angelo Farrugia – Presidente del Parlamento maltese, il Prof. Alexiei Dingli – sindaco di Valletta e il Dr. Ray Bondin – esperto Unesco per il Patrimonio mondiale. Nel 2006 arriva a Palazzolo il gruppo storico “In guardia”, mentre nel 2003 è il corpo bandistico “Conte Ruggiero” di Rabat – Malta e il Gruppo Ricostruzioni Storiche Maltesi del Malta Tourism Autority a partecipare ai nostri festeggiamenti.

Ma il momento più toccante per i devoti palazzolesi e maltesi è stato sicuramente quando, nel 1990, in occasione del terzo Centenario della Confermazione di San Paolo a Patrono Principale di Palazzolo Acreide, il Sacro Braccio di S.Paolo custodito nella Chiesa di San Paolo a Valletta-Malta, viene ospitato e venerato dalla comunità palazzolese. Un evento che rimarrà nella storia e che da quel momento ha rafforzato ancora di più i rapporti tra i devoti palazzolesi e quelli di Malta. In questi anni il comitato palazzolese ha partecipato con gioia e profonda devozione ai festeggiamenti maltesi, affinchè questo legame, all’insegna della fede e della devozione per l’ Apostolo delle genti, diventi ogni giorno più grande.

Un augurio di buona festa da tutti i palazzolesi ai maltesi Paolini.

Maurizio Aiello – Comitato Festa Palazzolo Acreide

Il-Festi Ċentinarji ta’ San Pawl fl-1960

Dan li jidher f’din il-paġna huwa l-programm tal-festi ta’ barra li kienu saru fl-1960, is-sena ċentinarja li fiha tfakkru mitt sena oħra mill-miġja ta’ San Pawl f’Malta fis-sittin sena W.K.  L-aħħar festi ċentinarji allura kienu saru mitt sena qabel u cioe’ fl-1860, li skond tagħrif li jeżisti wkoll kienu festi kbar li fihom ipparteċipaw il-Maltin u l-Għawdxin kollha.  Ta’ min isemmi li l-festi ċentinarji li jmiss għandhom isiru fis-sena 2060 – 61 sena oħra.

Programm 1960

Mid-djarju ta’ George Waring

Dan jirrizulta minn ittra li Waring kien baghat lil habib tieghu li ggib id-data ta l-1 ta’ Marzu 1843 fejn jirrakontalu li fis-16 tax-xahar ta’ qabel kien prezenti ghal din il-festa. Huwa jghid li fuq quddiem tal-purcissjoni kienu jakkumpanjaw il-fratellanzi b’ghadd, gmielu ta’ fratelli lebsin il-konfratija, filwaqt li jispecifika l-ghaqdiet bhal ta’ l-iskrapan, tal-hajjata, tal-haxix, u ta’ l-argenterija fost l-ohrajn. Ghall-kuntrarju ta’ llum, dawn il-fratellanzi jakkumpanjaw biss l-istandard, l-anterni u s-salib.

Aktar ‘il quddiem huwa jsemmi wkoll l-akkumpanjament tar-Religjuzi, fosthom il-patrijiet Kapuccini, il-Frangiskani Minuri, il-Karmelitani, l-Agostinjani, u d-Dumnikani. Illum nistaw nghidu li s-sehem ta’ dawn l-Ordnijiet spicca wkoll ghajr ghal ftit religjuzi li tghoddhom fuq subghajk. L-awtur isemmi wkoll il-vara ta’ San Pawl fejn  jiddeskrivi l-istatwa b’mod perfett. Ta’ interess partikolari li jsemmi dan l-awtur dwar l-istatwa huwa t-tizjin tal-fjuri. Fortunatament irnexxielna nsibu ritratt antic hafna fejn jidher sew dan il-bukkett tal-fjuri, u wkoll li r-reffiegha kienu jilbsu barnuza f’rashom li hija evidenti fir-ritratt li qed jidher.

Dwar ir-reffiegha ta’ l-istatwa, dan l-awtur isemmi li r-reffiegha kienu jlahhqu madwar ghoxrin u dan ghall-fatt li triq tal-purcissjoni kienet twila aktar minn dik ta’ llum. Huwa jkompli jzid li wara l-vaa kien hemm jakkumpanjaw il-kleru, l-abbatini, studenti, is-sehem tal-Kapitlu u fl-ahhar tal-purcissjoni l-Isqof ta’ Malta.

Jissemma ukoll hafna xemgha li kienet tingarr minn dawk kollha li akkumpanjaw fil-purcissjoni li skong George waring kienu jammontaw ghal madwar 300 ruh. Hawnhekk nistghu ninnotaw li l-vara ma kenitx timxi fl-ahhar tal-purcissjoni imma f’nofs il-purcissjoni. Dan ifisser li din kienet issir bhala pellegrinagg. Illum il-kleru flimkien mal-kanonci naqas ukoll kif spicca wkoll is-sehem ta’ l-isqof waqt il-purcissjoni.

Minn din id-deskrizzjoni jidher car kemm il-festa ta’ San Pawl inbidlet minn dik li nafuha llum b’mod partikolari l-purcissjoni. Min-naha l-ohra, ma jidhirx li kien hemm xi forma ta’ manifestazzjoni esterna ohra bhal loghob tan-nar, program tal-baned, u dak kollu li jsir llum.

Intant minn dak li rajna fejn tidhol il-festa interna nistghu nghidu li t-tibdil sar fid-dawl tar-riforma li Knisja taghmel minn zmien ghal zmien. Minkejja dan it-tibdil fil-format tal-purcissjoni, xorta nghid li l-purcissjoni kif issir illum hija wahda accetabbli, ghalkemm il-partecipazzjoni fil-purcissjoni hija ferm anqas minn dik li ddeskriva dan l-awtur. Iz-zmien jinbidel u hafna drabi ma tistax taghmel paraguni ma’ l-affarijiet ta’ l-imghoddi.

Lura ghall-istorja naraw li George Waring aktar ‘il quddiem jiddeskrivi li l-ghada tal-festa kienet gurnata ta’ maltemp kbir li qabbilha ma ‘euroclydon’, kelma Latina li tfisser zewg irjihat li flimkien issarraf fi grigal, propju l-gurnata karaterizzata ta’ meta San Pawl u shabu inkaljaw bil-gifen li kienu fuqu fuq din il-grira taghna Malta.

Mill-informazzjoni li ksibt, jidher li dan l-awtur kien ippubblika ktieb bl-isem ‘Letters from Malta and Sicily’ ghaxar snin wara fejn hemm imnizzel dan ir-rakkont. Dan il-ktieb gie stampat fl-Ingilterra, f’Londra, minn Harvey and Darton. Grazzi ghal din il-pubblikazzjoni illum nafu kif kienet issir il-Festa ta’ San Pawl u b’accenn partikolari dwar l-istess purcissjoni daqshekk dettaljata minn dan l-awtur.

San Pawl